blank

Histologija s laboratorijskim tehnikama

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr. T. Belovari
 • Nakon položenog ispita iz ovog premeta student će biti sposoban:

  • Definirati histologiju i njezino mjesto među srodnim strukama, te shvatiti važnost njezina poznavanja za uspješno svladavanje kliničkih problema medicinske prakse
  • Nabrojati  i objasniti osnovne postupke u priređivanju histološkog preparata, vrste mikrotoma
  • Opisati artefakte i probleme u interpretaciji histoloških preparata
  • Protumačiti  načela na kojima se zasnivaju histološke metode koje se najčešće koriste u proučavanju stanica i tkiva, te na temelju toga izabrati primjerenu metodu laboratorijskoj dijagnostici
  • Opisati pojedine histološke tehnike koje se primjenjuju  u laboratorijskoj dijagnostici te izvesti ih
  • Protumačiti specifičnosti pripreme tkiva za analizu svjetlosnim i elektronskim mikroskopom
  • Nabrojati vrste mikroskopa i njihovu primjenu
  • Definirati pojam tkiva,  navesti osnovne vrste tkiva i opisati njihovu građu
  • Protumačiti podjelu epitelnog tkiva prema građi i funkciji; navesti i opisati vrste i značajke epitelnih stanica, specijalizirane tvorbe na staničnoj površini, opisati  inervaciju, regeneraciju i metaplaziju
  • Nabrojati i opisati stanice i vlakna vezivnog tkiva, opisati osnovnu tvar
  • Protumačiti  vezu količine pojedinih sastojaka vezivnog tkiva i sastav međustanične tvari sa  strukturnim i fiziološkim obilježjima pojedinih vrsta vezivnog tkiva
  • Usporediti građu, svojstva i funkciju različitih vrsta hrskavičnog tkiva
  • Usporediti građu, smještaj i ulogu različitih vrsta koštanog tkiva
  • Objasniti osobitosti osteocita, osteoblasta i osteoklasta i njihovu ulogu u održavanju, rastu i pregradnji koštanog matriksa, te cijeljenju kosti
  • Protumačiti odnos živčanog  tkiva i živčanog sustava,  opisati histološku građu pojedinih dijelova središnjeg i perifernog živčanog sustava, objasniti barijeru krv-mozak
  • Opisati građu i funkciju živčane stanice i pojedinih vrsta glija-stanica, opisati živčana vlakna (mijelinizirana i nemijelinizirana)  i sinapse
  • Razlikovati morfološke i funkcionalne osobitosti glatkog, skeletnog i srčanog mišićnog tkiva, te opisati inervaciju, mehanizam kontrakcije i regeneraciju mišićnog tkiva
  • Definirati žilni sustav, navesti i opisati histološku građu dijelova krvožilnog sustava i sustava limfnih žila, objasniti podjelu na makrocirkulaciju i mikrocirkulaciju
  • Opisati sastav krvi, nabrojati formirane sastojke krvi, opisati pojedine krvne stanice i navesti njihove osobitosti
  • Dati osnovne podatke o razvoju krvnih stanica (matične stanice, čimbenici rasta, diferencijacija)
  • Nabrojati  i opisati stanice imunosnog sustava i osnovne vrste imunosnih reakcija
  • Razlikovati primarne i periferne limfne organe, te opisati njihovu histološku građu
  • Objasniti podjelu probavnog sustava na probavnu cijev i organe pridružene probavnoj cijevi
  • Razlikovati pojedine dijelove probavne cijevi na temelju regionalnih specifičnosti histološke građe stijenke probavne cijevi
  • Nabrojati organe pridružene probavnoj cijevi, opisati građu žlijezda slinovnica i objasniti podjelu po smještaju i vrsti sekreta; opisati histološku građu egzokrinog i endokrinog dio gušterače
  • Objasniti pojam jetrenog režnjića, opisati ultrastrukturu i funkciju jetrenih,  Kupfferovih i Itovih stanica; opisati sinusoidne kapilare jetre i Disseove prostore, opisati histološku građu žučnih kanala i žučnog mjehura
  • Protumačiti podjelu dišnog sustava na provodni i respiracijski dio  i opisati njihovu histološku građu
  • Opisati građu kože, dlake, nokta i žlijezda kože, nabrojati   i opisati stanice epidermisa i njihove uloge
  • Opisati histološku građu organa mokraćnog sustava i razlikovati osobitosti građe vezane uz spol
  • Protumačiti hipotalamo-hipofizni sustav, objasniti histološku građu endokrinih žlijezda i navesti hormone koje izlučuju
  • Opisati histološku građu organa muškog i ženskog spolnog sustava, opisati spermatogenezu i oogenezu i poremećaje gametogeneze
  • Opisati histološku građu oka i uha
  • Mikroskopirati sustavom suhih leća i provesti osnovne postupke održavanja mikroskopa
  • Analizirati detalje histološke građe preparata i na osnovu toga razlikovati pojedina tkiva i organe koji izgrađuju ljudsko tijelo

webmail studomat  knjiznica alumni