blank

Komunikacijske vještine

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr. P. Filaković

 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija studenti će biti sposobni:

  • Opisati i objasniti osnovne pojmove značajne za komunikaciju među ljudima te specifičnosti komunikacije u sustavu zdravstva s osobama različite dobi i zdravstvenog stanja, kao i specifičnosti komunikacije unutar zdravstvenog tima i kao i ulogu zdravstvenog djelatnika u procesu liječenja bolesnika.
  • Opisati teorijsku podlogu sukoba te uvježbati načine rješavanja sukoba s kako osobama izvan sustava zdravstva tako i s osobama u radnoj skupini.
  • Opisati sve posebnosti komunikacije u zdravstvu te uvježbati kako komunicirati s bolesnicima (početak, tijek i završetak razgovora) i uočavati potencijalne probleme i prepreke u komunikaciji, kako one na razini pojedinca, tako i one na razini institucije/organizacije (kako biti dobar suradnik).
  • Definirati pojam rukovođenja te opisati teorije i stilove rukovođenja.
  • Definirati osnovne značajke ljudske komunikacije, kao i vrste te modele komunikacije (verbalne i neverbalne).
  • Uvježbati komunikacijske vještine i sposobnosti, kao i steći uvid u teorijsku podlogu istih (elemente komunikacijskih vještina te uvjete potrebne za stjecanje komunikacijskih vještina)
  • Kompetentno komunicirati u radu s osobama različite dobi i zdravstvenog stanja te u timskome radu sa stručnim suradnicima.

webmail studomat  knjiznica alumni