blank

Medicinski engleski jeziik 1

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • L. Dubac Nemet, prof.

 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • rastaviti medicinski izraz na sastavne dijelove (prepoznati prefiks, sufiks, korijen riječi); prepoznati njihovo značenje
  • sastaviti medicinski izraz koristeći poznate tvorbene osnove, prefikse i sufikse
  • razumjeti značenje i deskriptivno definirati medicinske izraze koji se odnose na tijelo kao cjelinu (vrste stanica, tkiva, organi, tjelesni sustavi; tjelesne šupljine i organi koji se nalaze u njima); koristiti medicinske izraze za položaj i smjer, te tjelesne ravnine
  • nabrojati najvažnije dijelove tjelesnih sustava, objasniti njihove funkcije, prepoznati i definirati najvažnija/najčešća oboljenja pojedinog tjelesnog sustava i s tim u svezi laboratorijske testove koji se provode u dijagnostičke svrhe; objasniti glavne karakteristike laboratorijskih testova

webmail studomat  knjiznica alumni