blank

Sigurnost na radu u laboratoriju

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr. I. Mihaljević

  • Navesti i objasniti potencijalne opasnostima pri radu u laboratorijima i načine zaštite.
  • Poznavati osnovne izvore opasnosti pri laboratorijskom radu i predvidjeti moguće situacije u kojima bi bilo ugroženo njegovo zdravlje, sigurnost svih djelatnika u laboratoriju i šire (okoliš).
  • Poznavati postupke vezane uz samozaštitu, zaštitu svoje okoline i okoliša.
  • Samostalno procijeniti stupanj opasnosti, prepoznati rizične situacije i na najbolji mogući način ih izbjeći.
  • Objasniti preventivno djelovanje na radnom mjestu u laboratoriju u cilju smanjivanja rizika od potencijalno zaraznog biološkog materijala i ostalih opasnosti koje mogu ugroziti njegovo zdravlje i djelovati negativno na okolinu i okoliš.
  • Poznavati odgovarajuće radne navike i način zaštite i samozaštite.
  • Navesti i objasniti pravilne načine postupanja u specifičnim situacijama u kojima je akutno ugrožen.
  • Razumjeti vertikalnu integraciju prema znanjima i vještinama važnim za rad u laboratorijima.

webmail studomat  knjiznica alumni