blank

Sociologija medicine

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • prof.dr. M. Miškulin

 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • Definirati sociologiju medicine, objasniti njezin razvoj te nabrojiti njezine osnovne zadatke
  • Interpretirati medicinske i sociološke koncepte normalnog i patološkog
  • Definirati i objasniti različita gledišta (biomedicinsko, sociomedicinsko, laičko, profesionalno, statično, dinamično) na pojam zdravlja
  • Prikazati osobitosti utjecaja stresa na zdravlje te objasniti međuodnos društvenog okruženja i stresa
  • Definirati i objasniti različite (predznanstveni, medicinski, sociologijski) koncepte bolesti s naglaskom na sociologijski koncept bolesti
  • Objasniti pojam duševne bolesti i/ili poremećaja te prikazati osobitosti osnovnih modela (medicinski, psihoanalitički, sociodinamički, bihevioristički i sociologijski) ovih bolesti odnosno poremećaja
  • Identificirati i objasniti osobitosti stigme i mentalnog zdravlja
  • Definirati socijalnu podršku, nabrojiti i objasniti njezine oblike, opisati metode njezine mjerenja te razjasniti međuodnos stresa i socijalne podrške
  • Prikazati prava pacijenata, objasniti pojam i značenje partnerskih odnosa u sustavu zdravstva te odrediti položaj pacijenata u Republici Hrvatskoj u legislativnom i praktičnom smislu
  • Identificirati i objasniti osobitosti obiteljskog nasilja, nabrojiti i razjasniti rizične čimbenike za njegovo pojavljivanje, odrediti adekvatan pristup zdravstvenih profesionalaca ovom problemu te opisati mjere za njegovu prevenciju
  • Obrazložiti važnost suradnje i timskog rada u pružanju zdravstvene zaštite te prikazati i razjasniti specifičnosti komunikacije u sustavu zdravstva
  • Prikazati i objasniti društvene nejednakosti u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti
  • Nabrojiti, definirati i razjasniti pojedine socijalne čimbenike bolesti
  • Identificirati i objasniti osobitosti zlostavljanja na radnom mjestu, nabrojiti i razjasniti moguće mjere njegove prevencije te prikazati legislativne i praktične aspekte ovog problema u Republici Hrvatskoj
  • Definirati, nabrojiti vrste i objasniti uporabu indikatora zdravlja
  • Definirati pojam zdravstvenog ponašanja te nabrojiti i objasniti njegove osnovne oblike
  • Opisati te razjasniti teorije o zdravstvenom ponašanju te definirati i objasniti Andersenov model korištenja zdravstvene zaštite
  • Objasniti međuodnos spola i zdravlja
  • Identificirati i objasniti sociološki aspekt ovisnosti te rizičnog spolnog ponašanja
  • Definirati, nabrojiti i objasniti različite modele zdravstvenih sustava
  • Objasniti međuodnos medicine i medija
  • Definirati i nabrojiti različite oblike komplementarne i alternativne medicine
  • Objasniti međuodnos religioznosti i zdravlja

webmail studomat  knjiznica alumni