blank

Uvod u biomedicinu i biomedicinsku tehnologiju

 •  U kolegiju Uvod u biomedicinu i biomedicinsku tehnologiju studenti će učiti i usvajati znanja iz područja biomedicinske tehnologije, stjecati osnove o zdravstvenom sustavu i zdravstvenim ustanovama. Stjecanje znanja u svezi razumijevanja međuodnosa subjekata u zdravstvenom sustavu.  Načinu funkcioniranja zdravstvenog sustava, te materiju povijesti medicine od najranijih početaka do suvremene medicine
  • Zdravstvo i zdravstvene ustanove
  • Uvod u povijest medicine, Uloga povijesti medicine u edukaciji i radu zdravstvenih radnika
  • Medicina najstarijih kulturnih naroda: Babilonska, Staroegipatska, Starožidovska, Staroindijska, Starokineska
  • Medicina najstarijih kulturnih naroda: Babilonska, Staroegipatska, Starožidovska, Staroindijska, Starokineska
  • Starogrčka medicina
  • Starogrčka medicina
  • Helenistička medicina
  • Helenistička medicina
  • Starorimska medicina
  • Srednjovjekovna medicina Bizantska medicina
  • Starorimska medicina
  • Arapska medicina
  • Srednjovjekovna medicina u Zapadnoj Europi
  • Renesansa i medicina
  • Renesansa i medicina
  • Jatrofizika i jatrokemija, Medicina prosvjetiteljstva
  • Jatrofizika i jatrokemija, Medicina prosvjetiteljstva
  • Uvod u biomedicinsku tehnologiju, komunikacijske vještine
  • Medicina 19. stoljeća
  • Medicina 20. I 21. stoljeća
  • Medicina 19. 20. I 21. stoljeća
  • Uloga i mjesto laboratorijskog ispitivanja u obradi bolesnika, Strategija racionalnog pristupa biomedicinsko laboratorijskoj obradi
  • Vježbe
  • Vježbe
  • Vježbe
  • Upravljanje promjenama, Upravljanje ljudima
  • Vježbe
 • Obavezna literatura:
  1.    Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. Zagreb: Nakladni zvod Globus, 1996.
  2.    Topić E, Janković S, Primorac D: Medicinsko biokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi. Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
  3.    Janković S, Eterović D: Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
  4.     Branko Vitale i sur. Četiri stoljeća javnoga zdravstva i biomedicine u Hrvatskoj, Medicinska naklada, Zagreb, 2007.

  Dopunska literatura:
  1.    Škrobonj A, Muzur A, Rotshild V. Povijest medicine za praktičare. Rijeka, Adamić, 2003. (izabrana poglavlja)
  2.    Glesinger L. Povijest medicine, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
  3.    Belicza B. Čitanka iz povijesti medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1983.
 • 1.

  23. listopada 2014

  redoviti rok

  2.

  13. studeni 2014.

  redoviti rok

  3.

  11.veljače 2015.

  redoviti rok

  4.

  25. veljače 2015.

  redoviti rok

  5.

  11. lipnja 2015.  

  redoviti rok

  6.

  25. lipnja 2015.

  redoviti rok

  7.

  09.srpnja 2015.

  redoviti rok

  8.

  10.rujna 2015.

  redoviti rok

 • Prof.dr.sc. A. Včev
  Prof.dr.sc. M. Samardžija
  Prof.dr.sc. S. Balen
  Doc.dr.sc. A. Ružić
  Doc.dr.sc. V. Šerić
  Kristina Kopf, prof.

 • Očekivani ishodi učenja nakon uspješno završenog kolegija Uvod u biomedicinu i biomedicinsku tehnologiju sastoje se od svladavanja slijedećih znanja i vještina:

  • Opisati zdravstveni sustav u cjelini i zdravstvene ustanove kao dio zdravstvenog sustava.
  • Definirati i opisati međuodnose subjekata u zdravstvenom sustavu.
  • Analizirati i opisati način funkcioniranja zdravstvenog sustava.
  • Objasniti i definirati osnove upravljanja promjenama.
  • Objasniti i definirati osnove upravljanja ljudima u zdravstvu i zdravstvenim sustavima.
  • Analizirati i opisati materiju povijesti medicine od najranijih početaka do suvremene medicine.
  • Poznavati povijest medicine kroz vijekove te njezin značaj u razvoju medicine u cjelini.
  • Steći će osnovna znanja o ulozi i mjestu laboratorijskog ispitivanja u obradi bolesnika
  • Moći će analizirati  strategiju racionalnog pristupa biomedicinsko laboratorijskoj obradi
  • Osim toga će steći određene vještine općenito u upravljanju u zdravstvu i zdravstvenim sustavima.
  • Steći će vještine i biti u mogućnosti analizirati ljudske međuodnose u zdravstvu i zdravstvenim sustavima.
  • Steći će vještine upravljanja promjenama i upravljanja ljudima u zdravstvu i zdravstvenim sustavima.

webmail studomat  knjiznica alumni