blank

Cjeloživotno obrazovanje

  • U izradi.
  • U izradi.
  • U izradi.
  • U izradi.

  • Nakon izvršenih obveza u kolegiju studenti će: moći objasniti ulogu cjeloživotnog učenja u profesionalnom razvoju, moći opisati glavne značajke procesa učenja odraslih, biti sposobni uspostaviti grupna pravila, usmjeravati raspravu pitanjima različite vrste, dati pozitivnu povratnu informaciju grupi, biti sposobni planirati i izvesti prezentaciju uz primjenu IT tehnologije, moći upotrijebiti različite tehnike za evaluaciju obrazovnih programa, primijeniti tehnike kritičkog čitanja

webmail studomat  knjiznica alumni