blank

Didaktika

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.

  • pravilno interpretirati i opisati temeljne pojmove didaktike, različite didaktičke teorije, pravce i modele te čimbenike koji utječu na ozračje, kulturu obrazovanja  i ekologiju budućih edukatora zdravstvene njege;
  • izraditi i analizirati nastavni plan i program uvažavajući kurikularni pristup nastavi;
  • osmisliti nastavni sat primjenom suvremenih nastavnih strategija;
  • izraditi material za samostalno učenje;
  • koristiti i obrazložiti izbor nastavne tehnologije;
  • osmisliti i primijeniti tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća (ishodi učenja);
  • provestii interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja didaktike.

webmail studomat  knjiznica alumni