blank

Istraživanje i metodologija istraživanja

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.

  • provesti sve faze znanstvenog istraživanja (planiranje, postavljanje hipoteze, prikupljanje podataka, statistička analiza, zaključivanje, prikaz rezultata) na vlastitom istraživanju
  • primijeniti postavke znanstveno-istraživačke čestitosti u planiranju i provođenju istraživanja
  • prikazati rezultate vlastitog istraživanja usmenom prezentacijom
  • prikazati rezultate vlastitog istraživanja u obliku znanstvenog članka
  • kritički prosuditi objavljene radove iz područja sestrinstva

webmail studomat  knjiznica alumni