blank

Teorija kurikuluma

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.

  • definirati, pravilno interpretirati i opisati temeljne pojmove kurikuluma, različita kurikulumska polazišta i teorije;
  • metodološke pristupe izradi kurikuluma
  • analizirati i kritički promišljati kurikulumska pitanja
  • implementirati kurikulum u odgojno-obrazovnoj ustanovi
  • kritički procjenjivati kurikulum i međusobne zavisnosti brojnih aspekata koji iz njega proizlaze
  • analizirati nastavni plan i program uvažavajući kurikulumski pristup nastavi
  • na temelju stečenog uvida u teorijsko-metodološke pristupe izraditi školski kurikulum
  • provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja istraživanja kurikuluma
  • analitički procjenjivati interne modele evaluacije

webmail studomat  knjiznica alumni