blank

Teorija zdravstvene njege

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.

  • opisati i objasniti opće pojmove znanost, filozofija i teorija
  • na primjerima objasniti, prenijeti opće pojmove u zdravstvenu njegu;
  • Navesti i opisati čimbenike koji utječu na koncepte zdravstvene njege;
  • Razlikovati srednje i velike teorije u zdravstvenoj njezi;
  • Objasniti primjenu pojedinih grana filozofije u zdravstvenoj njezi;
  • Objasniti ulogu sustava, pojedinca i zajednice u razvoju i podržavanju koncepta zdravstvene njege;
  • Opisati ulogu medicinske sestre znanosti;
  • Samostalno načiniti kritičku analizu odabranog članka;
  • Razviti pozitivan stav prema stalnom učenju i usavršavanju te potrebi znanstvenih istraživanja u djelokrugu svog rada.

webmail studomat  knjiznica alumni