blank

Biomehanički modeli primijenjivi u lokomotornom sustavu

 • Povijesni pregled. Osnove građe vezivnog, koštanog i hrskavičnog tkiva u odnosu na biomehanička svojstva. Osnove mehanike. Sila kao uzrok gibanja i uzrok deformacije tijela. Svojstva elastičnosti i plastčnosti bioloških materijala. Jednostavni mehanički modeli za opisivanje ponašanje bioloških materijala.
 •  
 • Obavezna literatura:
  1. A. Marušić, J. Krmpotić Nemanić: Anatomija čovjeka, Naklada Ljevak, Zagreb 2004.
  2. V. Nikolić, M. Hudec: Principi i elementi biomehanike, Školska knjiga, Zagreb 1988. (odabrana poglavlja)
  3. Jasminka Brnjas - Kraljevic: Autorizirana predavanja. Poglavlje: Mehanika. (Medicinski fakultet Zagreb: Skripta iz fizike)
  4. www.physics.mefos.hr
 • 19.06.2013. | 10.07.2013. | 4.09.2013. | 25.09.2013. |

webmail studomat  knjiznica alumni