blank

Kako primijeniti Hipokratovu prisegu

 • Obraditi pojmove I nastavne jedinice:Prava i dužnosti liječnika. Moral. Ćudorednost. Psihologija ophođenja. Pravila o ponašanju. Medicinska hodegenika. Specifičnosti medicinske deontologije: objekti su ljudski život i zdravlje, podređenost pacijenata, unutarnja etička kontrola, sud osobne savjesti i časti, pravna odgovornost, moralna odgovornost. Izvori liječničke humanosti. Osjećaj dužnosti prema zajednici. Priznavanje prava na zdravlje  i liječničkom pomoći, liječnička pogreška, profesionalna etika. Nesmotrenost. Nemarnost.
 •  Društvena odgovornost liječnika
  Liječnička etika. Eutanazija. AIDS – Etička pitanja. Liječnička deontologija. Liječnička tajna. Kako se interpretiraju etička pravila i kodeksi. Kako treba analizirati etički problem, razjasniti vlastite moralne dileme vezane za etičke probleme tijekom studija i buduće prakse. Prepoznavanje prava bolesnika. Povezivanje humanizma i znanosti. Jedinstvo i suprotnost interesa pojedinca i zajednice.
  Neetično postupanje liječnika
  Želja  za zaradom. Lakoumnost. Taština. Lijenost. Seksualni interes. Znanstvena znatiželja. Neformalno plaćanje usluge. Tradicija. Poštivanje osobnog dostojanstva. Poštivanje psihološke intime. Kako, kada i kome reći istinu. Nadzor nad radom, nadređeni-podređeni. Izbor metoda i sredstava liječenja. Neodmjereno propisivanje terapije. Nepoštivanje mišljenja kolega.  Nadri liječništvo. Prisilno liječenje duševnih bolesnika.

  Društvena odgovornost liječnika

  Liječnička etika. Eutanazija. AIDS – Etička pitanja. Liječnička deontologija. Liječnička tajna. Kako se interpretiraju etička pravila i kodeksi. Kako treba analizirati etički problem, razjasniti vlastite moralne dileme vezane za etičke probleme tijekom studija i buduće prakse. Prepoznavanje prava bolesnika. Povezivanje humanizma i znanosti. Jedinstvo i suprotnost interesa pojedinca i zajednice.

  Neetično postupanje liječnika

  Želja  za zaradom. Lakoumnost. Taština. Lijenost. Seksualni interes. Znanstvena znatiželja. Neformalno plaćanje usluge. Tradicija. Poštivanje osobnog dostojanstva. Poštivanje psihološke intime. Kako, kada i kome reći istinu. Nadzor nad radom, nadređeni-podređeni. Izbor metoda i sredstava liječenja. Neodmjereno propisivanje terapije. Nepoštivanje mišljenja kolega.  Nadri liječništvo. Prisilno liječenje duševnih bolesnika.
 • Obavezna literatura:
  1. Jaksić Željko, Kujundžić M. Kako primijeniti Hipokratovu zakletvu? Priručnik. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1991.
  Dopunska literatura:
  1. Ebling Z, Gmajnić R, Santo T, Šerić V. Etički problemi palijativne skrbi u obiteljskoj medicini. U: Peršić L, Materljan E, ur. Dani primarne zdravstvene zaštite. Zbornik radova. Labin: Dom zdravlja,1997:174-189.
  2. Jakšić Ž, Ebling Z. Palijativna skrb, te pomoć obitelji i bolesniku u terminalnoj fazi bolesti. U: Ebling Z, Budak A, ur. Problematika raka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1993:302-306.
  3. Evropska deklaracija o unapređenju prva pacijenata. WHO/EUR, 1994.
 • prof.dr.sc. Rudika Gmajnić
  doc.dr.sc. Sanda Pribić
 • Postići očekivane rezultate na tri razine. 1. Kognitivna, 2. Afektivna, 3. Psihomotorne vještine
  Na teoretskoj i praktičnoj razini studenti na završetku kolegija trebaju definirati pojmove predmeta, analizirati i prektično primijeniti tematske cjeline. Kroz radionice i seminare dokazati da su spremni primijeniti sve oblike suradnje koji se očekuju u sustavu zdravstvene zaštite. Kao budući liječnici trebaju razumijeti učenja o etičkim i moralnim načelima liječničkog poziva

webmail studomat  knjiznica alumni