blank

Molekularna genetika

 • Organizacija eukariotskih kromosoma: centromere, telomere i ishodišta replikacije; amplifikacija gena, pseudogeni , retrotranspozoni.
  Organizacija mitohondrijske DNA: raspodjela gena između jezgrine i mitohondrijske DNA, transkripcija u mitohondrijima i humane bolesti, mitohondriomiks, evolutivna raznolikost kao podloga humanih bolesti.
  Ekspresija gena: humani 'housekeeping' geni, balansiranje kromosomske kondenzacije i transkripcije, regulacija ekspresije, alternativno prekrajanje specifično za vrstu organizma, uređivanje RNA u primata, česte proteinske domene, evolutivno konzervirane proteinske interakcije.
  Spoznaje iz analiza cijelih genoma: virusni, bakterijski, biljni i animalni genomi; 'optimalna' veličina genoma infektivnih organizama, funkcionalna genomika, komparativna genomika, proteomiks i glikomiks
  Evolucija novih vrsta i evoluciju genoma: evolucija spolnog kromosoma, usporedba raspodjele lokusa u genomima različitih vrsta, molekularna vremenska skala i fosilni ostaci, delecija gena na mjestima evolutivnih grananja, konzervacija, relokacija i restauracija gena, biološka raznolikost i invazivne vrste.
  Infektivne bolesti: genetička cijena otpornosti na bolesti, infektivne bolesti kao selekcijski pritisak na populaciju.
  Homologna rekombinacija kao metodološko oruđe i potencijalna opasnost: genetički modificirani organizmi, lateralni prijenos gena, stabilnost genoma endosimbiotske flore.
  Razvojna biologija: univerzalnost programiranja bilateralne simetričnosti i tjelesne segmentiranosti u viših organizama, transkripcijski mehanizmi diferencijacije.
  Tumorska genetika: regulacija staničnog preživljavanja i apoptoze, mikroRNA u regulaciji stanične smrti, onkogeni u signalnim putevima, enigma tkivne specifičnosti nastanka tumora.
  Humane bolesti: balansiranje doze gena (duplikacija, delecija i dominacija), animalni modeli humanih genetičkih bolesti, integracija epigenetičkog i genetičkog pristupa patogeneze humanih bolesti, farmakogenetika i dijetetika zasnovana na genomu.
 •  
 • Obavezna literatura:
  1. Interna skripta, autori Heffer, Wagner, Marić, Škrlec
 • 8.07.2013. | 5.09.2013. | 26.09.2013. |

webmail studomat  knjiznica alumni