blank

Osnove rada na računalu

  • Osobna računala (sklopovlje, programska potpora, računalne mreže). Osnove rada operacijskog sustava. Programska potpora za obradu teksta, tablično računanje i izradu prezentacija. Internet (preglednici, traženje informacija, elektronička pošta).
  •  
  • Obavezna literatura:
    1. ECDL priručnik (2008). Izdavač: King ICT d.o.o. Zagreb.
    Dopunska literatura:
    1. Bilo koji priručnik koji obrađuje inačicu operacijskog sustava i korisničke programske potpore koja je u uporabi u informatičkoj učionici
  • 9.02.2013. | 23.02.2013. | 13.06.2013. | 27.06.2013. | 05.09.2013. | 19.09.2013. |

webmail studomat  knjiznica alumni