blank

Razvojna biologija

  • Razvojni fenomeni i njihova objašnjenja; Oogeneza i spermatogeneza; Oplodnja i brazdanje; Plodnost i problem plodnosti u ljudskoj populaciji; Rani razvoj i specifikacija osi na primjeru Drosophilae; Rani razvoj vodozemaca; Razvoj ektoderma i njegovih derivata; Razvoj mezoderma i njegovih derivata; Razvoj endoderma i njegovih derivata; Razvoj živčanog sustava; Stanične interakcije u razvoju živčanog sustava; Stanična smrt i signalni putovi tijekom razvoja; Izvanstanični matriks i stanična adhezija u razvoju; Regulacija ekspresije gena; Epigenetički utjecaji na razvojne procese; Utiskivanje gena i pedijatrijska onkologija; Matične stanice; Transgenične životinje: modeli za razvojne procese i bolesti; Placenta, implantacija i placentacija; Mehanizmi teratogeneze
  •  
  • Obavezna literatura:
    1. Gilbert S.F.: Developmental Biology, 7th edition. Sinauer Associates, Inc.; Sunderland, Massachusetts 2003. Odabrana poglavlja
    Dopunska literatura:
    1. Interna skripta, autori Heffer, Wagner, Marić, Škrlec
  • 1.07.2013. | 5.09.2013. | 26.09.2013. |

webmail studomat  knjiznica alumni