blank

Život stanica

 • Mikroskopija različite metode mikroskopije i osnovni principi; Organizacija stanica; Vizualizacija proteina;Vizualizacija nukleinskih kiselina;Vizualizacija molekula u živim stanicama; Vizualizacija dinamičkih procesa u stanici ; Raznolikost stanica određena njihovom specijalizacijom
 •  
 • Obavezna literatura:
  1. Interna skripta „Život stanica" , uredile doc.dr.s.c. M Baus Lončar i dipl.inž. K. Mišković
  2. Cooper G.M i Hausman R.E.: Stanica., III izdanje, Medicinska naklada Zagreb, 2004.

  Dopunska literatura:
  1. Spector D.L. i Goldman R.D.: Basic Methods in Microscopy, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2005-odabrana poglavlja
  2. odabrani znanstveni radovi
 • 5.07.2013. | 3.09.2013. | 17.09.2013. | 

webmail studomat  knjiznica alumni