blank

Povijest medicine

 • Fenomenološki, epistemološki i sociološki aspekti povijesti medicine. Geneza i razvoj autohtonih, predznanstvenih, paraznanstvenih i znanstvenih medicinskih sustava, temeljne odrednice pojavnosti, razvoja i interakcija. Temeljne odrednice razvoja teorijskih počela i dogmatskog pristupa u medicini zapadne civilizacije od antike do početka 16.stoljeća. Fenomen paradigme, medicina i znanstvena revolucija u 16. st. Procesi odbacivanja starih, stvaranja i prihvaćanja novih teorijskih počela i hipeteza u medicini. Konstituiranje medicinskih znanosti u ozračju razvoja prirodnih znanosti od 17. do početka 19.st. Značenje kvantitativnih eksperimentalnih metoda istraživanja. Ishodišta i odrednice razvoja medicinskih koncepcija temeljenih na razvoju fizike, kemije i biologije. Korijeni suvremenog znanstvenog poimanja života i smrti, bolesti i zdravlja. Konstituiranje medicinskih znanosti i razvoj specijalističkih medicinskih disciplina. Odabrani primjeri razvoja prirodoznanstvenog i sociološkog pristupa pitanjima života i zdravlja, bolesti, invalidnosti i prijevremene smrti tijekom 19. i 20.st. Znanstveno-tehnička revolucija u području biomedicinskih znanosti i medicinske prakse. Najznačajnija postignuća iz Hrvatske medicinske baštine.
 •  
 • Obavezna literatura:
  1. Škrobonj A, Muzur A, Rotshild V. Povijest medicine za praktičare. Rijeka, Adamić, 2003. (izabrana poglavlja)
  2. Glesinger L. Povijest medicine, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
  3. Belicza B. Čitanka iz povijesti medicine, Medicinski fakultet
  4. Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1983.

  Dopunska literatura: prethodno dobivena literatura
 • 15.01.2013. | 12.02.2013. | 26.02.2013. | 12.03.2013. | 26.03.2013. | 16.04.2013. | 30.04.2013. | 14.05.2013. | 28.05.2013. | 11.06.2013. | 25.06.2013. | 09.07.2013. |
 • Očekivani ishodi učenja nakon uspješno završenog kolegija Povijest medicine sastoje se od svladavanja slijedećih znanja i vještina:
  • Definirati i opisati ulogu povijesti medicine u medicinskoj edukaciji i svakodnevnom radu doktora medicine.
  • Opisati razvoj medicine od najranijih početaka ljudske civilizacije, uz upoznavanje s metodama za očuvanje zdravlja, liječenje osnovnih zdravstvenih problema, razvoj i unaprjeđenje metoda liječenja.
  • Analizirati i opisati način rada ljekarnika i ljekarništva od najranijih početaka civilizacija do suvremenog doba.
  • Poznavanje razvoja napretka medicine po povijesnim vremenskim razdobljima.
  • Objasniti i definirati osnova obilježja, dostignuća i medicinske izume po povijesnim vremenskim razdobljima.
  • Analizirati i opisati materiju povijesti medicine od najranijih početaka do suvremene medicine sa svim tehnološkim dostignućima i brzim razvojem.
  • Steći će osnovna znanja o ulozi i značaju razvoja medicine i poznavati materiju povijesti medicine kroz vjekove te njezin značaj u razvoju medicine u cjelini.
  • Steći će osnovna znanja o ulozi i mjestu revolucionarnih izuma koji su pridonijeli razvoju medicine u cjelini.

webmail studomat  knjiznica alumni