blank

Psihološka medicina

 • Psihološka medicina – Opći dio
  Zdravlje i bolest, psihičko zdravlje i somatsko zdravlje, razvoj ličnosti – osnovni koncepti razvojne psihologije, neuroznanstveni temelji razvojne psihologije, psihodinamski koncept razvoja, objektni odnos, razvoj privrženosti, kognitivni razvoj, dojenačka dob, rano djetinjstvo, latencija, adolescencija, zrela dob, «treća dob», mentalni mehanizmi, anksioznost, struktura ličnosti, mehanizmi obrane.

  Psihološka medicina – Posebni dio
  Bolesnik: Pacijentova priča i učenje na problemu, rakcija bolesnika na bolest, prijenos, otpor, somatske i psihosomatske bolesti, terminalna bolest bolesnik i kronična bolest, bolesno dijete, adolescent i somatska bolest, gerijatrijski pacijent
  Liječnik: Klinički intervju, psihodinamski aspekti komunikacije s bolesnikom, psihodinamski aspekti komunikacije s bolesnikovom obitelji, loše vijesti, empatija, protuprijenos, odnos bolesnik liječnik, prikaz bolesnika, timski rad u medicini i suradna psihijatrija - dinamika grupe, psihoterapijski pristup u medicini.
 •  
 • Obavezna literatura:
  1. Eduard Klain. Psihološka medicina, 1999.
  Dopunska literatura:
  1. Duška Blažević, E. Cividini-Stranić, M. Beck-Dvoržak, Medicinska psihologija, 1979.
  2. Staniša Nikolić, E. Klain, V. Vidović. Osnovi medicinske psihologije, 1990.
  3. Kaplan and Sadock, Comprehensive textbook of psychiatry, 7. edition, Lippincott Williams and Wilkins, 2000.
  4. Gabbard GO, Psychodynamic psychiatry in clinical practice, APP, Washington, 2000.
  5. E. Klain i sur. Ratna psihologija i psihijatrija, GSSS RH, Zagreb, 1992.
 • 04.02.2014. | 18.02.2014. | 22.04.2014. | 10.06.2014. | 01.07.2014. | 10.09.2014. | 24.09.2014. |
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Definirati pojmove tjelesnog i duševnog zdravlja te objasniti njihov međusobni odnos. Opisati osnovne koncepte razvojne psihologije i njezine neuroznanstvene temelje. Opisati psihodinamski razvoj ličnosti čovjeka od dojenačke do odrasle dobi, strukturu ličnosti, objektne odnose, mentalne mehanizme, mehanizme obrane i podrijetlo anksioznosti.
  • Analizirati „bolesnikovu priču“ i učenje na problemu, reakciju bolesnika na bolest, sadržaj prijenosa i protuprijenosa i otpor u bolesnika.
  • Povezati razvoj duševnih patnji i duševnog poremećaja s razvojem tjelesnog poremećaja i socijalnim kontekstom liječenja bolesnika (mjesto liječenje, bolesnički standard, konflikti s osobljem, obiteljska situacija, stupanj zdravstvenog osiguranja…
  • Objasniti mehanizam razvoja psihosomatske bolesti, razvoj psihopatoloških simptoma u kroničnim stanjima i terminalnoj fazi tjelesne bolesti, a posebno utjecaj tjelesne bolesti na duševno stanje djeteta, adolescenta i gerijatrijskog bolesnika.
  • Napraviti psihoterapijski intervju s odraslom osobom, djetetom i starom osobom, s naglaskom na psihodinamskom aspektu komunikacije s bolesnikom, bolesnikovom obitelji; prijenosu loše vijesti; empatiji; kontroli protuprijenosa u odnosu bolesnik-liječnik.
  • Prikazati bolesnika drugim članovima terapijskog tima, analizirati njegovo aktualne duševno stanje i aktivno sudjelovati u timskoj sintezi.
  • Procijeniti razinu anksioznosti i depresivnosti te psihološke mehanizme obrane u tjelesnog bolesnika.
  • Provesti osnovne suportivne psihoterapijske postupke i psihološke intervencije u odnosu na bolesnika, terapijski tim i terapijsko okruženje.

webmail studomat  knjiznica alumni