blank

Socijalna medicina

 • Cilj je nastave Socijalne medicine osposobiti studenta da zna i razumije zdravlje i bolest, životne i zdravstvene pojave te Čimbenike koji na to utjeČu. Nadalje, cilj je osposobiti studenta da stekne osnovna znanja o socijalnim aspektima zdravlja i bolesti te da razumije njihovu važnost, zatim da stekne znanja o zdravstvenoj zaštiti pojedinca, obitelji i zajednice te da razumije zdravstvene potrebe i zahtjeve pojedinca i primarnih zajednica, a posebice potrebe ranjivih skupina. Cilj je osposobiti studenta u osnovama komunikacijskih vještina u radu s bolesnikom. Također je cilj osposobiti studenta da odmah na početku studija zna, razumije i prihvati osnovna načela medicinske etike te ih primjenjuje već tijekom studija.
 •  
 • Obavezna literatura:
  1. Jakšić Ž, Kovačić L. i sur. Socijalna medicina, Medicinska naklada, 2000.
  Dopunska literatura:
  1. Medicinska enciklopedija izabrana poglavlja
 • 26.01.2015.
  09.02.2015.
  23.02.2015.
  29.06.2015.
  13.07.2015.
  14.09.2015.
  28.09.2015.
 • prof.dr.sc. Josip Milas
  prof.dr.sc. Karlo Kožul
  doc.dr.sc. Senka Samardžić
 • Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student treba znati usvojiti slijedeće cjeline:
  • Objasniti osnovne pojmove iz područja socijalne medicine-javnog zdravstva (zdravlje, sustav zdravstvene zaštite, zdravstveno gospodarstvo)  
  • Identificirati i opisati čimbenike rizika koji utječu na zdravlje u svim skupinama društvene zajednice te analizirati i povezati odnos između njih
  • Opisati metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti, nezaposlenosti i zdravlja
  • Protumačiti odnose između socijalnih potreba i socijalne zaštite, suzaštite i samozaštite
  • Predložiti i samostalno planirati postupke i mjere u preventivno-medicinskom i socijalno-medicinskom aspektu na svim razinama zdravstvene zaštite
  • Procijeniti učinke postupaka i mjera u preventivno-medicinskom i socijalno-medicinskom aspektu

webmail studomat  knjiznica alumni