blank

Hematologija s laboratorijskim tehnologijama

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • prof.dr.sc. S. Zupančić Šalek
 • Nakon položenog predmeta student će moći:
  • moći objasniti hematopoetski sustav
  • imati vještine potrebne za izvođenje dijagnostičkih hematoloških pretraga u svrhu temeljne hematološke dijagnostike
  • znati provesti specijalne dijagnostičke hematološke pretrage u svrhu osnovne i diferencijalne dijagnostike preko hematoloških parametara i parametara funkcije pojedinih organa
  • interpretati dinamičkih odnosa vrijednosti dijagnosticiranih parametara s obzirom na razvoj bolesti i utjecaj liječenja.
  • Biti samostalan u poznavanju i izvođenju osnovnih laboratorijskih postupaka u analizi eritrocita, leukocita i trombocita;
  • Obaviti pripremnje, bojenje i mikroskopiranje hematoloških preparata periferne krvi.
  • samostalno pripremati i mikroskopirati hematološke preparata periferne krvi i koštane srži u svrhu svladavanja dijagnostike, praćenja tijeka bolesti i liječenja.
  • moći prepoznati morfologiju staničnih elemenata periferne krvi i koštane srži.

webmail studomat  knjiznica alumni