blank

Imunologija s laboratorijskim tehnologijama

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr. I. Drenjančević
  • Objasniti osnove funkcionalne građe i organizacije imunološkog sustava
  • Razlikovati  osnove imunosti, znati ulogu kemokina i adhezijskih molekula u recirkulaciji leukocita, prepoznati adhezijske molekule, klasificirati citokini i kemokini
  • Opisati građu i svojstva protutijela i komplementa
  • (nabrojati Izvore raznolikosti i specifičnosti stanica imunološkog sustava: imunoglobulini, antigeni, TCR, MHC molekule)
  •  Prikazati i interpretirati Avidnost i afinitet protutijela, Precipitacija, Imunodifuzija u gelu
  • Objasniti i nabrojati - Radioimunotest, RIST, RAST, Testovi preosjetljivosti in vitro)
  • Opisati i izvesti protočnu citometriju, CD antigene.
  • Razikovati prirođenu (nespecifična) imunost od specifične i nabrojati osnovna svojstva
  • Upoznati fiziologiju imunološke reakcije i humoralna imunost
  • Izvesti metode za dokazivanje humoralne imunosti   (Imunofluorescencija, Elektroforeza i imunoelektroforeza)
  • Objasniti i prikazati elemente stanične imunosti, imunološkau toleranciju i autoimunost
  • Opisati imunološku preosjetljivost, nabrojati i opisati djelovanje na imunoreakciju (Imunostimulacija, imunosupresija, imunodeficijencije)
  • Izvesti i interpretirati (Reakcija vezanja komplementa, Aglutinacijski testovi) Imunost na infekcije, upala
  • Definirati presađivanje tkiva i organa, opisati imunologija tumora
  • Objasniti i interpretirati određivanje tkivne srodnosti (Određivanje antigena glavnog kompleksa gena tkivne podudarnosti –MHC)
  • Izvesti proliferacijski i citotoksični testovi (Reakcija pomiješanih limfocita – MLR, Stanična limfoliza (CML) ELISASPOT, Test oslobađanja rad. kroma)
  • Upoznati se sa znanstveno-istraživačkim pristupom imunološkim temama
  • Upoznati se sa standardizacijom imunoloških dijagnostičkih testova te mogućnosti, prednosti i mane pojedinih  dijagnostičkih metoda)

webmail studomat  knjiznica alumni