blank

Klinička biokemija s lab. tehnolog. 1

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • doc.dr. Ž. Debeljak
 • Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:

  • Opisati osnovne principe laboratorijske dijagnostike s područja opće kliničke biokemije;
  • Objasniti principe koji povezuju kvalitativne i kvantitativne metode određivanja laboratorijskih pretraga s fiziološkim i patofiziološkim stanjima organizma;
  • Identificirati ključne pretrage s područja opće kliničke biokemije i hematologije za praćenje funkcije pojedinih organa i organskih sustava;
  • Povezati principe analitičkih interferencija i bioloških učinaka lijekova s rezultatima laboratorijskih pretraga;
  • Prepoznati dijagnostičke mogućnosti primjene molekularno-bioloških metoda u otkrivanju patoloških stanja;
  • Objasniti metode određivanja pojedinih analita u serumu, mokraći i krvi s područja opće kliničke biokemije i hematologije;
  • Izvoditi osnovna laboratorijska određivanja pojedinih analita u serumu, mokraći i krvi.

webmail studomat  knjiznica alumni