blank

Klinički kolegij 1: Klinička biokemija 1

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Nakon odslušanih predavanja, odrađenih seminara i vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:
  • objasniti temeljna načela uspostave i osiguranja kvalitete rada u laboratoriju;
  • objasniti temeljna načela razvoja i validacije analitičkih metoda;
  • objasniti temeljna načela nefelometrije i kromatografskih metoda;
  • prepoznati i objasniti vrste i uzroke pogrešaka u laboratorijskom radu;
  • opisati postupak provođenja i procjene rezultata vanjske kvalitete rada;
  • opisati postupake provođenja i razloge za traženje analize likvora, ejakulata i specijalnih tjelesnih tekućina
  • Definirati pojam osiguranja kvalitete u medicinskom laboratoriju.
  • Definirati pojam sustava osiguranja kvalitete. u
  • Definirati pojam akreditacija.
  • Definirati pojam certifikacija.
  • Definirati pojam ISO standarda.
  • Navesti ISO standarde po kojima se akreditiraju laboratoriji.
  • Definirati pojam validacije analitičkih metoda.
  • Definirati pojam verifikacije analitičkih metoda.
  • Objasniti način provedbe postupaka u održavanju mjernih instrumenata u laboratoriju.
  • Navesti vrste pogrešaka u laboratorijskom radu.
  • Utvrditi uzroke za pojedine vrste laboratorijskih pogreška.
  • Objasniti postupake u provedbi vanjske kontrole kvalitete rada u laboratoriju.
  • Objasniti princip rada plinske kromatografije.
  • Navesti područje primjene plinske kromatografije u laboratorijskoj dijagnostici.
  • Objasniti princip rada masene spektroskopije.
  • Objasniti princip rada tekućinske kromatografije.
  • Navesti područje primjene tekućinske kromatografije u laboratorijskoj dijagnostici.
  • Objasniti princip rada i osnovne karakteristike nefelometrije.
  • Navesti područje primjene nefelometrije u laboratorijskoj dijagnostici.
  • Navesti metode koje se koriste u praćenju terapije lijekovima.
  • Objasniti najvažnije predanalitičke čimbenike kod praćenja terapije lijekovima.
  • Navesti tjelesne tekućine koje se ubraju u specijalne tjelesne tekućine.
  • Navesti program pretraga za pojedinu vrstu tjelesnih tekućina.
  • Opisati postupke koji se koriste u analizi ejakulata.
  • Navesti najvažnije predanalitičke čimbenike u analizi uzorka ejakulata
  • Navesti najvažnije predanalitičke čimbenike u analizi likvora.
  • Opisati postupke u citomorfološkoj analizi likvora.
  • Objasniti nalaz eritrofaga i pigmentofaga u razmazu preparata likvora.
  • Navesti i biokemijske postupke u biokemijskoj analizi likvora.
  • Definirati razloge za određivanje krvnih pigmenta u likvoru.
  • Definirati indikacije za provedbu analize likvora.

webmail studomat  knjiznica alumni