blank

Klinički kolegij 3: Hematologija

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • prof.dr.sc. S. Zupančić Šalek
 • Nakon položenog predmeta student će moći:
  • Opisati osnovne patofiziološke uzroke poremećaja i bolesti eritrocita, leukocita i trombocita.
  • Nabrojati klasifikacije poremećaja i bolesti leukocita, eritrocita i trombocita.
  • Objasniti povezanost patofizioloških poremećaja s kliničkim i laboratorijskim pokazateljima poremećaja i bolesti leukocita, eritrocita i trombocita.
  • Opisati i prepoznati karakteristične hematološke i druge laboratorijske pokazatelje pojedinih poremećaja i bolesti leukocita, eritrocita i trombocita.

webmail studomat  knjiznica alumni