blank

Medicinski engleski jezik 2

  • U izradi.
  • U izradi.
  • U izradi.
  • L. Dubac Nemet, prof.
  • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

    • nabrojati najvažnije dijelove tjelesnih sustava, objasniti njihove funkcije, prepoznati i definirati najvažnija/najčešća oboljenja pojedinog tjelesnog sustava i s tim u svezi laboratorijske testove koji se provode u dijagnostičke svrhe; objasniti glavne karakteristike laboratorijskih testova
    • učinkovito pretraživati podatke na internetu i u stručnoj literaturi, pronaći željene informacije, sažeti ih i prezentirati, pri tome vodeći računa o vizualnom identitetu prezentiranih materijala, korektnom pravopisu i izgovoru medicinske terminologije, te općeg engleskog jezika

webmail studomat  knjiznica alumni