blank

Molekularna biologija s laboratorijskim tehnologiijama

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr. Ljubica Glavaš-Obrovac
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • Opisati građu i sve forme molekule DNK.
  • Razliku između prokariotske i eukariotske DNK.
  • Objasniti strukturu kromosoma i kondenzaciju.
  • Objasniti strukturu i ulogu DNK polimeraze.
  • Opisati replikaciju DNK.
  • Odgovoriti što je mutacija i vrste mutacije.
  • Navesti i opisati moguće načine popravka DNK.
  • Navesti bolesti koje su posljedica genetske pogreške u DNK.
  • Objasniti molekularnu dogmu: DNK- RNK-protein.
  • Uloga RNK polimeraze.
  • Navesti i opisati sve korake transkripcije.
  • Objasniti pojam translacija, sve korake i post-translacijske modifikacije.
  • Način regulacije genske ekspresije kod eukariota i prokariota.
  • Opisati strukturne razine organizacije humanog genoma.
  • Varijacije koje prate humani genom.
  • Povezanost genomskih varijacija sa pojavom bolesti.
  • Navesti principe Mendelovog nasljeđivanja.
  • Razliku između monogenskog i poligenskog nasljeđivanja.
  • Poremećaji: somatski i mitohondrijski.
  • Povezanost genoma sa pojavom tumora.
  • Mehanizmi kontrole zdravog organizma.
  • Teorija nastanka tumora i metastaziranja.
  • Tumor supresorski i onkogeni – p53, Rb, HNPCC.
  • Modeli proučavanja u molekularnoj biologiji (prokariotski i eukariotski model).
  • Prednosti i nedostaci kulture stanica o odnosu na životinjske modele za istraživanje u molekularnoj biologiji.
  • Metoda DNA čipova.
  • Metode analize proteina.
  • Metode izolacije nukleinskih kiselina.
  • PCR metodologija i aplikativne mogućnosti.
  • Kloniranje kao metoda – prednosti i nedostaci.
  • Tipovi vektora i njihov odabir.
  • Razlikovati knjižnicu genomske i cDNA.
  • Izrada knjižnica i pretraživanje.
  • Navesti povijesne činjenice o projektu humanog genoma.
  • Zajednički cilj projekta humanog genoma.
  • Tehnologija rekombinantne DNA.
  • In vitro mutageneza, RFLP, rekombinatni proteini, knock-out modeli.
  • Detekcija alela povezanih sa bolešću.
  • Poznavati mogućnosti primjene genetičkih testova.
  • Prednosti i ograničenja genetičkih testova.
  • Razvoj individualnog pristupa liječenju zasnovanom na genetičkom testiranju.
  • Uloga stanične terapije.
  • Razvoj novih i modifikacija postojećih cjepiva.
  • Ciljana genska terapija -siRNA.
  • Dosadašnje spoznaje o liječenju primjenom siRNA.
  • Razumjeti složenost u metodološkom pristupu u području molekularne biologije.
  • Poznavat će različite metode rada koje se primjenjuju u molekularnoj biologiji – uzgoj stanica, Western blot, protočna citometrija, ELISA test.

webmail studomat  knjiznica alumni