blank

Nuklearna medicina – metode i dijagnostika

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • prof.dr.sc. I. Mihaljević
 • Nakon položenog ispita iz predmeta student će biti sposoban:

  • poznavati primjenu temeljnih znanosti u nuklearnoj medicini
  • opisati radiokemijske postupke iz radiokemije
  • poznavati  generatore radionuklida i komercijalne pribore za obilježavanje farmaka
  • opisati postupke iz radiofarmacije (priprava radiofarmaka, načini aplikacije, moguće reakcije na primjenu radiofarmaka i postupci pri eventualnim reakcijama)
  • navesti i objasniti primjenu radionuklida i radiofarmaka u in vivo dijagnostici poremećaja metabolizma i funkcije pojedinih organa i organskih sustava
  • razjasniti biokinetiku pojedinih radionuklida i radiofarmaka
  • poznavati specifičnu instrumentaciju u nuklearnoj medicini
  • razumjeti način rada gama kamera i poznavati vrste i sastave dijelove gama kamera
  • razumjeti primjenu informatike i biostatistike kod kvantitativnih slikovnih metoda
  • razumjeti računalne programe, prikupljanje (akvizicija) i analizu analognih i digitalnih podataka
  • opisati metode kliničkih ispitivanja u nuklearnoj medicini
  • navesti postupke kontrole kvalitete rada gama kamera i obilježavanja radiofarmaka
  • poznavati način rada ambulanti za funkcijsko-morfološku dijagnostiku
  • poznavati indikacije, način provođenja i interpretaciju pojedinih nuklearnomedicinskih dijagnostičkih postupaka
  • poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti endokrinih žlijezda: scintigrafija štitnjače s 99mTc-pertehnetatom i 131I-jodidom, scintigrafija cijelog tijela s 131I-jodidom, troetapna scintigrafiju paratireoidnih žlijezda s 99mTc-MIBI (metoksiizobutilizonitril) i scintigrafija srži nadbubrežnih žlijezda s 131I-MIBG (metajodbenzilgvanidin)
  • poznavati elektrokardiografiju (uključujući dinamičke i farmakološke studije opterećenja) i postupke u hitnim stanjima u kardiološkoj nuklearnoj medicini
  • poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti srca: jednofotonska tomografija (SPECT) perfuzije miokarda s 99mTc-tetrafosminom, radionuklidna angiokardiografija s 99mTc- pertehnetatom, radionuklidna ventrikulografija s 99mTc-PYP (pirofosfat) obilježenim eritrocitima i jednofotonska tomografija (SPECT) simpatičke inervacije miokarda s 123I-MIBG ("AdreView")
  • primjeniti praktična znanja potrebna za intervencije u slučaju kardiorespiracijskog aresta (postupci reanimacije, pristup dišnim putovima, održavanje cirkulacije krvi, defibrilacija i dr.)
  • poznavati i opisati izvođenje i interpretaciju nalaza perfuzijske scintigrafije pluća s 99mTc-MAA (makroagregirani albumin)
  • poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti koštanog sustava: statička scintigrafija koštanog sustava s 99mTc-MDP (metilendifosfonat), troetapna scintigrafija koštanog sustava s 99mTc-MDP (metilendifosfonat i statička imunoscintigrafija koštanog sustava s 99mTc-MAK (monoklonska antigranulocitna protutijela)
  • poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti gastrointestinalnog sustava: dinamička hepatobilijarna scintigrafija s 99mTc-HIDA (dimetiliminodioctena kiselina), dvoetapna jednofotonska tomografija (SPECT) vaskularnih struktura jetre s 99mTc-PYP (pirofosfat) obilježenim eritrocitima, scintigrafija krvarenja iz donjeg dijela gastrointestinalnog trakta s s 99mTc-PYP (pirofosfat) obilježenim eritrocitima, scintigrafija Meckelova divertikula s 99mTc-pertehnetatom i statička imunoscintigrafija upalnih bolesti abdomena s 99mTc-MAK (monoklonska antigranulocitna protutijela)
  • poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti mozga: dinamička i statička scintigrafija mozga s 99mTc-DTPA (dietilentriaminopentaoctena kiselina) i jednofotonska emisijska kompjutorizirana tomografija (SPECT) mozga s 123I-ioflupanom (DaTSCAN®)
  • poznavati i opisati postupke nuklearnomedicinske dijagnostike bolesti bubrega i urogenitalnog trakta: statička scintigrafija bubrega s 99mTc-DMSA (dimerkaptojantarna kiselina), dinamička scintigrafija bubrega s 99mTc-MAG3 (merkaptoacetiltriglicin), diuretska dinamička scintigrafija bubrega s 99mTc-MAG3, kaptoprilska dinamička scintigrafija bubrega s 99mTc-MAG3, funkcijsko ispitivanje mobilnih bubrega, perfuzijska scintigrafija bubrega s 99mTc-pertehnetatom, funkcijsko ispitivanje transplantiranog bubrega s 99mTc-MAG3, direktna radionuklidna cistouretrografija s 99mTc-pertehnetatom, perfuzijska scintigrafija testisa s 99mTc-pertehnetatom
  • poznavati i opisati ostale postupke nuklearnomedicinske dijagnostike: radionuklidna dakriocistografija s 99mTc-pertehnetatom, dinamička i statička scintigrafija slinovnica s 99mTc-pertehnetatom, scintigrafija limfnog čvora stražara (sentinel node) s 99mTc-pertehnetatom, limfoscintigrafija ekstremiteta s 99mTc-nanokolom, pozitronska emisijska tomografija (PET) cijelog tijela s 18F-FDG (fluordeoksiglukoza) i scintigrafija somatostatinskih receptora (SSTR) neuroendokrinih tumora s 99mTc-tektrotydom
  • poznavati liječenje različitih bolesti radionuklidima i radiofarmacima, ali i drugim farmacima i lijekovima, kao i upotrebu lijekova u nuklearnomedicinskim postupcima prema protokolima određenih procedura
  • povezivati druge raspoložive dijagnostičke metode komplementarne nuklearnomedicinskim postupcima
  • poznavati liječenje benignih bolesti štitnjače
  • razumjeti aplikacije 131I u liječenju autonomnih i autoimunih oblika hipertireoze i karcinoma štitnjače
  • poznavati liječenje malignih bolesti štitnjače
  • opisati kliničko praćenje bolesnika koji se liječe zbog bolesti štitnjače
  • poznavati dijagnostičke postupke i liječenje tireoidne orbitopatije (TAO)
  • ostala liječenja pomoću radionuklida
  • opisati dijagnostičke postupke praćenja i procjene uspješnosti radiojode ablacije u liječenju diferenciranih karcinoma štitnjače, prilikom izvođenja scintigrafija cijelog tijela (WBS - "whole body scintigraphy") s 131I i primjenu egzogena elevacija tireotropina (TSH) injiciranjem rekombinantnog humanog tireotropina (rhTSH - "recombinant human thyrotropin")
  • poznavati aplikaciju terapijskih doza 131I-MIBG kod malignih tumora neuroendokrinog podrijetla.
  • poznavati citopatologiju štitnjače i primjenu imunocitokemije u diferencijalnoj dijagnostici tumora štitnjače
  • razumjeti primjenu protočne citometrije u dijagnostici imunoloških bolesti štitnjače, te usporedbu RT-PCR i imunocitokemijskih metoda
  • razmjeti sinergiju kliničkih parametara, morfoloških, funkcijskih i molekularnih metoda u dijagnostici bolesti štitnjače
  • opisati dijagnostiku i navesti vrste bolesti paratireoidnih žlijezda
  • poznavati  liječenje bolesti paratireoidnih žlijezda
  • objasniti  etiologiju recidivirajuće kalcijske nefrolitijaze
  • poznavati metode kliničkih ispitivanja mineralnog metabolizma
  • razumjeti načine mjerenja koncentracije parathormona u serumu i njegovu ulogu
  • opisati denzitometriju i razumjeti komplementarne tehnike dijagnostike osteoporoze, te liječenje bolesnika s metaboličkim poremećajima kostiju
  • opisati postupke kliničkog praćenja bolesnika koji se liječe zbog recidivirajuće kalcijske nefrolitijaze
  • poznavati indikacije, dijagnostičke i terapijske postupake kliničkog liječenja MEN sindroma
  • razumjeti dinamičke i statičke scintigrafske procedure za prikaz hiperfunkcijskog paratireoidnog tkiva i usporedbu uporabe različitih radionuklida i radiofarmaka (201Tl, 99mTc, 99mTc-MIBI, 18F-FDG) za prikaz hiperfunkcijskih paratireoideja i osjetljivosti SPECT, PET i PET-CT dijagnostičkih postupaka u detekciji hiperfunkcijskih paratireoidnih žlijezda, ektopičnih paratireoideja, karcinoma paratireoideja, udaljenih metastaza i procjene stupnja proširenosti metastatskog procesa
  • objasniti liječenje i praćenje neuroendokrinih tumora, posebice medularnog karcinoma štitnjače, primjenom radiofarmaka metajodbenzilgvanidina (¹³¹I-MIBG), scintigrafiju somatostatinskih receptora (SSTR) s ¹¹¹In-DTPA-oktreotidom s 99mTc-tektrotydom za dijagnosticiranje tumora neuroendokrinog podrijetla
  • razumjeti mjere zaštite osoblja, bolesnika, posjetitelja i okoliša (kontaminacija) od radioaktivnog zračenja zbog specifičnih postupaka primjene otvorenih izvora ionizirajućeg zračenja
  • poznavati dozimetriju osoblja i pacijenata, štetne učinke niskih doza radijacije na pojedina tkiva i organe, rizike od pojave genetskih oštećenja  induciranih zračenjem,
  • opisati mjere zaštite stanovništva u slučaju većih nuklearnih akcidenata ili terorizma s radioaktivnim tvarima (npr. 210Po) i postupke zbrinjavanje lakše ozračenih osoba

webmail studomat  knjiznica alumni