blank

Patologija s laboratorijskim tehnikama

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr. B. Dmitrović
 • Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:

  • objasniti temeljna načela opće patologije i primijeniti ih u praksi;
  • objasniti temeljna načela patologije organa i organskih sustava i primijeniti ih u praksi;
  • opisati morfološke promjene na stanicama, tkivima i organima;
  • identificirati uzroke i mehanizme nastanka bolesti;
  • prepoznati i objasniti funkcionalne posljedice morfoloških promjena.
  • Definirati pojam patologija, etiologija, ishod bolesti i komplikacije.
  • Navesti uzroke i mehanizme staničnog oštećenja.
  • Definirati atrofiju, hipertrofiju, hiperplaziju, metaplaziju i displaziju s navođenjem primjera.
  • Definirati vrste i uzroke nekroze.
  • Navesti tkivne pigmente.
  • Definirati kalcifikacije i navesti osnovne tipove.
  • Definirati upalu i usporediti tipove upale.
  • Navesti različite uzročnike upale.
  • Navesti glavne kemijske medijatore upalnog procesa.
  • Opisati nastanak, sastav i funkciju upalnog eksudata.
  • Opisati sistemske i lokalne znakove upale.
  • Objasniti osobitosti akutne i kronične upale.
  • Objasniti doprinos upalnih stanica razvoju akutne i kronične upale.
  • Definirati granulomsku upalu i bolesti koje su karakterizirane razvojem granuloma.
  • Opisati proces reparacije i cijeljenja rane.
  • Navesti čimbenike koji utječu na cijeljenje.
  • Opisati regeneraciju tkiva.
  • Navesti mehanizme koji sudjeluju u reparaciji tkiva.
  • Opisati tipove i mehanizme u nastanku amiloidoze.
  • Opisati razliku hiperemije i kongestije tkiva i organa.
  • Definirati tromb i uzroke nastanka.
  • Definirati embolus i vrste embolije.
  • Definirati pojmove ishemije i infarkta.
  • Definirati krvarenje i navesti uzroke, tipove i posljedice.
  • Definirati šok i navesti uzroke i tipove.
  • Definirati imunost.
  • Opisati urođenu i stečenu imunost.
  • Navesti tipove reakcija preosjetljivosti.
  • Definirati autoimune bolesti i njihove mehanizme nastanka.
  • Definirati AIDS, patogenezu i kliničke stanije bolesti.
  • Definirati neoplaziju, anaplaziju i diferencijaciju.
  • Navesti metode klasifikacije neoplazmi.
  • Opisati karakteristike dobroćudnih i zloćudnih tumora.
  • Definirati pojam metastaze i opisati načine metastaziranja.
  • Definirati pojmove onkogen, proto-onkogen i tumor supresorni gen.
  • Navesti primjere laboratorijskih metoda u dijagnostici tumora.
  • Definirati aterosklerozu i navesti rizične čimbenike.
  • Navesti čimbenike rizika nastanka ishemijske bolesti srca.
  • Navesti komplikacije infarkta srca.
  • Definirati plućno srce i navesti uzroke nastanka.
  • Navesti tumore limfnih čvorova i slezene.
  • Navesti uzroke akutnog i kroničnog bronhitisa.
  • Definirati bronhalnu astmu i opisati mehanizme nastanka i morfologiju.
  • Definirati pojam kronične opstruktivne plućne bolesti.
  • Navesti tipove upale pluća, morfoloških promjena i komplikacija.
  • Navesti tipove i osobitosti karcinoma bronha/pluća.
  • Definirati Barrettov jednjak i komplikacije.
  • Definirati peptički ulkus želica i navesti komplikacije.
  • Opisati etiologiju i osobitosti akutne upale crvuljka.
  • Navesti kolorektalni karcinom i opisati makroskopske osobitosti.
  • Definirati kronični hepatitis, navesti osnovne oblike.
  • Definirati cirozu jetre i navesti uzroke nastanka.
  • Opisati etiologiju, patologiju i posljedice akutnog pankreatitisa.
  • Opisati simptome i patologiju karcinoma pankreasa.
  • Definirati glomerulonefritis i mehanizme glomerularnog oštećenja.
  • Navesti uzroke i oblike akutne tubularne nekroze.
  • Objasniti nastanak, morfologiju i komplikacije hiperplazije prostate.
  • Definirati endometriozu.
  • Navesti osobitosti i patologiju karcinoma grlića maternice.
  • Definirati oblike i značaj fibrocistične promjene dojke.
  • Opisati klasifikaciju i patologiju raka dojke.
  • Navesti osobitosti hipotiroidizma i hipertiroidizma.
  • Navesti novotvorine kosti.
  • Navesti neoplazme koje često metastaziraju u kosti.
  • Analizirati nastanak i komplikacije moždanih krvarenja.
  • Definirati bobičaste aneurizme i komplikacije.
  • Opisati nastanak i komplikacije hipertenzivnog intracerebralnog krvarenja.
  • Opisati uzroke i posljedice povišenog intrakranijskog tlaka.
  • Navesti osnovne histološke tehnike bojenja tkiva.
  • Analizirati uporabu posebnih histoloških tehnika bojenja.

webmail studomat  knjiznica alumni