blank

Laboratorijska dijagnostika bolesti središnjeg živčanog sustava

 • Ciljevi predmeta
  Cilj ovog predmeta je upoznati studenta s građom i funkcijom živčanog sustava čovjeka, s etiopatogenezom najčešćih bolesti živčanog sustava, njihovom dijagnostikom i praktičnim izvođenjem u laboratoriju, a s naglaskom na njihovo rano otkrivanje i praćenje ishoda terapije.

  Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet
  Odslušani i položeni predmeti s 1. godine DSS Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Živčani sustav. Građa mozga čovjeka. Cerebrospinalna tekućina, funkcija i značaj krvno-moždane barijere, biokemija likvora, porijeklo i vrsta stanica u cerebrospinalnoj tekućini, dijagnostički značaj stanica u likvoru, intratekalna sinteza imunoglobulina. Laboratorijska dijagnostika likvora. Gnojni meningitisi (bakterijski i gljivični). Etiologija, patogeneza, dijagnostika i liječenje gnojnog meningitisa. Tuberkulozni meningitis i kronični meningitis. Neonatalni gnojni meningitis. Meningokokna bolest. Virusne infekcije središnjeg živčanog sustava. Parazitarne infekcije SŽS-a (toksoplazmoza, amebni meningitis, cisticerkoza, trihineloza i cerebralna malarija). Infekcijsko toksična oštećenja SŽS-a (sindroma Reye, tetanus, botulizam. Infekcije SŽS-a uzrokovane herpes porodicom virusa (VZV, CMV, EBV, herpes virus 6 i 7). Enteroviroze. Apscesi, tumori, infarkt mozga, HIV encefalitis. Specifični moždani proteini: protein S-100, NSE, MBP. Demijelinizirajuće i degenerativne bolesti mozga. Laboratorijska dijagnostika multiple skleroze. Laboratorijski algoritmi različitih neuroloških oboljenja. Vježbe:  laboratorijska  analiza  likvora:  izgled,  broj  stanica,  Sayk,  citocentrifuga, fibrinska mrežica. Glukoza, proteini, laktat, elektroliti, imunoglobulini, CRP, C3, C4. Procjena funkcije hematolikvorske barijere, matematički model po Reiber-u.
 • Obavezna literatura:
  Soldo, I., Timarac, J.: Neuroinfekcije . Medicinska naklada, Zagreb, 2005.
  Josip Begovac, Dragomir Božinović, Miroslav Lisić, Bruno Baršić, Slavko. Schoenwald: Infektologija, Zagreb, Profil, 2006.
  Relevantni znanstveni članci dostupni besplatno on-line

  Dopunska literatura:
  Demarin Vida, Trkanjec Zlatko: Neurologija, Zagreb; Medicinska naklada,2008.
  Topić E, Janković S, Primorac D: Medicinsko biokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi, Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
 • Ispitni rokovi za svaku akademsku godinu definirani su u Informacijskom sustavu visokih učilišta RH ISVU.
 • Prof.dr.sc. Silva Butković Soldo, dr.med.
  Doc.dr.sc. Svetlana Tomić, dr.med.
  Dr.sc. Stjepan Jurić, dr.med.
  Dr.sc. Vesna Horvat, mag.med.diagn.
 • Ishodi učenja na razini programa koji predmet pridonosi
  1.    Provedba, osiguravanje i kontrola u biomedicinskom laboratoriju u skladu s dobrom laboratorijskom praksom i etičkim kodeksom ponašanja
  2.    Primjena stečenih znanja i vještina za uvođenje, razumijevanje i vrednovanje naprednih tehnika i metoda primjenjivih u području laboratorijske biomedicine, kao i metoda  za  obradu  i  analizu materijala  i za rad na složenim automatskim analizatorima
  3.    Provedba rutinskih predanalitičkih, analitičkih i postanalitičkih  postupka u skladu s važećim propisima u biomedicinskim predkliničkim i kliničkim i laboratorijima
  4.    Rad u timu

  Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
  1.    Opisati kliničku sliku, dijagnostičke postupke i terapijske postupke najčešćih bolesti središnjeg živčanog sustava
  2.    Opisati specifične laboratorijske analize
  3.    Odrediti fiziološke vrijednosti pojedinih parametara u likvoru i ostalim uzorcima
  4.    Objasniti laboratorijske algoritme različitih neuroloških oboljenja
  5.    Primjenjivati odgovarajuće laboratorijske tehnologije i metode za obradu i analizu materijala

webmail studomat  knjiznica alumni