blank

Intrahospitalne infekcije

  • U izradi.
  • U izradi.
  • U izradi.
  • U izradi.

  • Student će steći osnovna znanja o patogenezi i detekciji bolničkih infekcija kao i o najvažnijim uzročnicima. Student će upoznati odlike multirezistentnih bakterija, u bolničkoj i vanbolničkoj sredini i međusobni odnos i elemente povezanosti. Također će steći znanja o načinima sprečavanja bolničkih infekcija. Student će biti osposobljen za komunikaciju s timom za kontrolu bolničkih infekcija. Nakon završenog kolegija student će razvit na činjenicama zasnovane stavove o pravilnom načinu ponašanja u zaštiti od bolničkih infekcija infekcija; razvit će vještine kontrole uvjeta u radnom okruženje u smislu prevencije širenja infekcija, te poznavanje najučinkovitijih mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, te postupcima vezanim uz specifične skupine bolesnika („snopovi zdravstven skrbi“). Steći će analitičke vještine za sustavno praćenja učestalosti uzročnika od epidemiolškog značaja kao i pojedinih kliničkih sindroma. Biti će osposobljen kompetentno sudjelovati u formiranju planova preventivnih postupaka na kliničkom odjelu. Imat će praktična i toerijska znanja o odabiru i formiranju plana dezinfekcije i sterilizacije, te nadzora nad suradljivost za provođenja higijene ruku. Biti će praktično osposobljen za sstavno praćenje epidemioloških trendova i provođenje izvida pridržavanja mjere sprječavanja i suzbijanja bolničkih infekcija. Studenti će ovladati osnovnim znanjima o gospodarenju medicinskim otpadom. Upoznati će faktore rizika, preventivne postupke predekspozicijske i postekspozicijske profilakse kod krvlju prenosivih uzročnika zaraznih bolesti kao i praktičnim postupanjem u slučaju ubodnog incidenta. Stečena znanja i vještine student će moći primjenjivati na analitičkoj razini sintetizirajući usvojene teorijske temeljne postavke i praktične metode i postupke.

webmail studomat  knjiznica alumni