blank

Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.

  • vrednovati činjenice, pojmove, načela i teorije iz područja gerontologije i gerontološke zdravstvene njege
  • integrirati stručne i znanstvene spoznaje iz različitih područja u skrbi za starije osobe;
  • izvoditi napredne, složene, visokospecijalizirane postupke i metode zdravstvene njege u skrbi za starije osoba temeljene na dokazima
  • planirati i provoditi sestrinska istraživanja u području gerontološke zdravstvene njege
  • organizirati, upravljati i voditi gerontološku zdravstvenu njegu starijih prema standardima kvalitete u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije osobe
  • razvijati nove ideje i modele skrbi za starije osobe temeljene na etičkim načelima i suvremenoj sestrinskoj praksi
  • preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i upravljanje društvenom  brigom  za starije osobe.

webmail studomat  knjiznica alumni