blank

Ispis

Metodički praktikum

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.

  • objasniti pristup kliničkoj nastavi  zdravstvene njege; strategije učenja i poučavanja zdravstvene njege u kliničkim uvjetima
  • napisati izvedbeni plan i program za „blok 30 sati“ kliničkih vježbi iz zdravstvene njege; elemente i kriterije ocjenjivanja; operativni plan i program za „blok 30 sati“ kliničkih vježbi iz zdravstvene njege;
  • odabrati vještine sestrinske prakse, sadržaje prema ishodima učenja za „blok 30 sati“ kliničkih vježbi iz zdravstvene njege
  • osmisliti „blok 30 sati“ kliničkih vježbi iz zdravstvene njege (strategiju, metode, oblike)
  • napisati pripravu za „blok 30 sati“ kliničkih vježbi iz zdravstvene njege
  • pripremiti se za izvođenje kliničkih vježbi (okolina, očigledna nastavna sredstva, dokumentaciju, liste praćenja)
  • ocijeniti studenta (elementi) primjenjujući kriterije ocjenjivanja
  • kritički prosuđivati i vrjednovati održane kliničke vježbe kolege (prema zadanim elementima i kriterijima), napisati prikaz održanih kliničkih vježbi (kolege)

webmail studomat  knjiznica alumni