blank

Metodika nastave zdravstvene njege

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.

  • objasniti odnos metodike  zdravstvene njege  odgojnih i drugih znanosti; specifičnosti nastave zdravstvene njege; kurikularni pristup u nastavi metodike nastave zdravstvene njege; objasniti nastavni plan i program  u obrazovanju medicinskih sestara, obvezne strukovne module, predmete; strategije učenja i poučavanja u zdravstvenoj njezi
  • napisati izvedbeni plan i program za nastavni predmet (zdravstvena njega); cjeline, teme, broj sati, razina postignuća, elementi i kriteriji ocjenjivanja; operativni plan i program za jednu nastavnu cjelinu
  • odabrati nastavne sadržaje prema ishodima učenja za jedan nastavni sat
  • osmisliti nastavni sat (strategiju, metode, oblike)
  • napisati pripravu za nastavni sat
  • pripremiti se za izvođenje nastave (okolina, nastavna sredstva i pomagala)
  • ocijeniti učenika/skupinu (element) primjenjujući kriterije ocjenjivanja
  • kritički prosuđivati i vrjednovati održani sat kolege (prema zadanim elementima i kriterijima)
  • samovrijednovati  održani sat (prema zadanim elementima i kriterijima)

webmail studomat  knjiznica alumni