blank

Na znanstvenim dokazima u praksi osnovana zdravstvene njega

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.

  • Staviti u odnos zdravstvenu njegu i istraživanje
  • Usporediti kritička razmišljanja kroz zdravstvenu njegu
  • Analizirati direktna i indirektna istraživanja utemeljena na dokazima koji utječu na zdravstvenu njegu
  • Primijeniti kvantitativna i kvalitativna istraživanja u zdravstvenoj njezi
  • Evaluirati utjecaj dokaza na sestrinsku praksu

webmail studomat  knjiznica alumni