blank

Teorija etike u praksi zdravstvene njege

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.

  • opisati etiku kao filozofsku disciplinu; opisati i objasniti početke medicinske etike i deontologije;
  • opisati i objasniti podjelu etičkih učenja (etika vrline, Kantova etika dužnosti, kršćanska etika vrline, deontološka etika, etika skrbi; opisati, objasniti i primjenjivati profesionalnu etiku i sestrinstvo (etički kodeks);
  • opisati, objasniti i primijeniti načela sestrinske etike - etički kodeks medicinskih sestara;
  • opisati, objasniti i zauzeti pozitivan stav u raznim etičkim dvojbama u sestrinskoj praksi;
  • opisati, objasniti i primijeniti deklaraciju o ljudskim pravima, pravima bolesnika;
  • objasniti važnost i čuvati profesionalnu tajnu;
  • promovirati i poštivati prava čovjeka, djeteta i bolesnika

webmail studomat  knjiznica alumni