blank

Moj prvi znanstveni rad

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr.sc. Jerko Barbić
  Prof.dr.sc. Lada Zibar
  • Učiti pomoću tzv. e-learning (elektroničkog učenja).
  • Klasificirati vrste znanstvenog istraživanja.
  • Objasniti način prikupljanja podataka.
  • Predvidjeti odgovor na istraživačko pitanje definiranjem hipoteze.
  • Opisati postupke znanstvenog rada.
  • Primijeniti osnovne statističke postupke obrade podataka.
  • Izračunati potrebnu veličinu uzorka.
  • Pismeno iskazati rezultate znanstvenog rada za to primjerenim rječnikom.
  • Nabrojiti i razlikovati načine grafičkih prikaza rezultata obrade podataka.
  • Povezati dobivene rezultate s dosadašnjim spoznajama u Raspravi.
  • Izabrati i citirati relevantnu objavljenu literaturu.
  • Prepoznati ograničenja znanstvenog rada.
  • Napisati sažetak znanstvenog članka.
  • Izraditi plakat.
  • Primijeniti vještine timskog rada.
  • Definirati pojam autorstva znanstvenog rada.
  • Komunikacijom putem interneta timski rješavati zadatke i usklađivati postignuća.
  • Napisati vlastiti znanstveni članak.
  • Izraditi plakat.
  • Uporabiti Powerpoint za izradu prezentacije znanstvenog rada.

webmail studomat  knjiznica alumni