blank

Histologija i embriologija

 • Opća embriologija: Gametogeneza, predembrionalno, embrionalno i fetalno razdoblje, posteljica i prirođene malformacije.
  Specijalna embriologija: Razvoj lokomotornog sustava, krvožilnog, dišnog, probavnog, urogenitalnog sustava. Razvoj tjelesnih šupljina, kože, živčanog sustava, te specijalnih osjetila.
  Opća histologija: metode proučavanja tkvia, stanica i temeljne vrste tkiva.
  Specijalna histologija: Građa kože, krvožilnog i imunosnog sustava, dišnog sustava, probavnog sustava i njemu pridruženih žlijezda, muškog i ženskog spolnog sustava, mokraćnog sustava, osjetnih organa i neuroendrokrinog sustava.
 •  
 • Obavezna literatura:
  1. Junqueira LC, Carneiro J: Osnove histologije, udžbenik i atlas prema 10. američkom izdanju. Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  2. Sadler TW: Langmanova medicinske embriologija, 10. izdanje. Školska knjiga, Zagreb, 2008.
  3. Durst-Živković B: Praktikum iz histologije, IV. prerađeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
  Dopunska literatura:
  1. Sobotta J, Welsh U: Histološki atlas, Naklada slap, Zagreb, 2004.
 • 11.11.2014. | 16.12.2014. | 27.01.2014. | 10.02.2014. | 10.04.2014. | 23.05.2014. | 23.06.2014. | 07.07.2014. | 08.09.2014. | 22.09.2014. |
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1.    Opisati i povezati morfološke i funkcionalne značajke različito diferenciranih stanica i načine njihovog udruživanja u tkiva
  2.    Identificirati, imenovati i opisati morfološke značajke tkiva i organa
  3.    Povezati značajke građe s funkcionalnim značajkama pojedinih organa
  4.    Identificirati, raščlaniti i opisati pojedina razdoblja embrionalnog i fetalnog razvoja ploda
  5.    Procijeniti osjetljiva razdoblja razvitka te predvidjeti moguće poremećaje razvoja nakon štetnog djelovanja teratogenih čimbenika
  6.    Koristiti naučeno za razumijevanje funkcije ljudskoga tijela te prepoznavanje morfoloških i patoloških promjena tkiva na mikroskopskoj razini


  VJEŠTINE

  1.    Prepoznati strukture različitih tkiva i organa zdravog čovjeka na histološkim preparatima
  2.    Uočiti detalje mikroskopske građe i povezati ih s funkcijom određenog tkiva ili organa

  • Nabrojati  i objasniti osnovne postupke u priređivanju histoloških preparata, te opisati histološke metode koje se koriste u proučavanju stanica i tkiva
  • Definirati pojam tkiva, navesti osnovne vrste tkiva i opisati njihovu građu
  • Protumačiti podjelu epitelnog tkiva prema građi i funkciji; navesti i opisati vrste i značajke epitelnih stanica, specijalizirane tvorbe na staničnoj površini, polarnost, inervaciju, regeneraciju i metaplaziju
  • Nabrojati i opisati stanice i vlakna vezivnog tkiva, opisati osnovnu tvar
  • Protumačiti  vezu količine pojedinih sastojaka vezivnog tkiva i sastav međustanične tvari sa  strukturnim i fiziološkim obilježjima pojedinih vrsta vezivnog tkiva
  • Usporediti građu, svojstva, smještaj i funkciju različitih vrsta hrskavičnog tkiva
  • Usporediti građu, smještaj i ulogu različitih vrsta koštanog tkiva
  • Objasniti osobitosti osteocita, osteoblasta i osteoklasta i njihovu ulogu u održavanju, rastu i pregradnji koštanog matriksa, te cijeljenju kosti, objasniti histogenezu kosti
  • Protumačiti odnos živčanog  tkiva i živčanog sustava, opisati histološku građu sastavnih dijelova središnjeg i perifernog živčanog sustava, te opisati građu živčane stanice, građu i funkciju pojedinih vrsta glija-stanica
  • Razlikovati mijelinizirana i nemijelinizirana živčana vlakna,  navesti i opisati vrste sinapsi
  • Razlikovati morfološke i funkcionalne osobitosti glatkog, skeletnog i srčanog mišićnog tkiva, te opisati inervaciju, mehanizam kontrakcije i regeneraciju mišićnog tkiva
  • Definirati žilni sustav, navesti i opisati histološku građu dijelova krvožilnog sustava i sustava limfnih žila, objasniti podjelu na makrocirkulaciju i mikrocirkulaciju
  • Opisati sastav krvi, navesti formirane sastojke krvi i opisati ih, te dati osnovne podatke o razvoju krvnih stanica (matične stanice, čimbenici rasta, diferencijacija)
  • Nabrojati  i opisati stanice imunosnog sustava i osnovne vrste imunosnih reakcija
  • Razlikovati primarne i periferne limfne organe, i opisati njihovu histološku građu
  • Objasniti podjelu probavnog sustava na probavnu cijev i organe pridružene probavnoj cijevi
  • Navesti regionalne specifičnosti i opisati histološku građu pojedinih dijelova probavne cijevi
  • Objasniti  značajke građe žlijezda slinovnica te podjelu po smještaju i vrsti sekreta; definirati egzokrini i endokrini dio gušterače, opisati njihovu histološku građu
  • Objasniti pojam jetrenog režnjića, opisati ultrastrukturu i funkciju jetrenih,  Kupfferovih i Itovih stanica; opisati sinusoidne kapilare jetre i Disseove prostore, opisati histološku građu žučnih kanala i žučnog mjehura
  • Protumačiti podjelu dišnog sustava na provodni i respiracijski dio i opisati njihovu histološku građu
  • Opisati građu kože, dlake, nokta i žlijezda kože, navesti i opisati stanice epidermisa i njihove uloge
  • Opisati histološku građu organa mokraćnog sustava i razlikovati osobitosti građe vezane uz spol
  • Protumačiti hipotalamo-hipofizni sustav, objasniti histološku građu endokrinih žlijezda i navesti hormone koje izlučuju
  • Opisati histološku građu organa muškog i ženskog spolnog sustava, opisati spermatogenezu i oogenezu i poremećaje gametogeneze
  • Opisati histološku građu oka i uha
  • Definirati razdoblja u razvoju ljudskog zametka, opisati ključna zbivanja u tim razdobljima i objasniti izračunavanje datuma rođenja
  • Protumačiti ovarijski i menstruacijski ciklus, objasniti zbivanja tijekom oplodnje,  brazdanja, implantacije i poremećaje implantacije
  • Objasniti razvoj posteljice i opisati zrelu posteljicu, nabrojati i opisati ostale embrionalne ovojnice
  • Protumačiti nastanak dvoslojnog i troslojnog zametnog štita,  opisati gastrulaciju i neurulaciju i njihove poremećaje,  te opisati diferencijaciju mezoderma, ektoderma i endoderma i nabrojati njihove derivate
  • Razlikovati vrste poremećaja razvoja, navesti načela teratologije, teratogene čimbenike i dati osnovne podatke o prenatalnoj dijagnostici i terapiji
  • Opisati razvoj skeletnog i mišićnog sustava, te nabrojati i opisati poremećaje u razvoju
  • Opisati razvoj tjelesne šupljine i razvoj ošita, nabrojati i opisati poremećaje u  razvoju
  • Opisati razvoj krvožilnog sustava i fetalni optok krvi, nabrojati i opisati poremećaje u  razvoju
  • Protumačiti promjene u optoku krvi nakon rođenja
  • Opisati razvoj dišnog sustava, nabrojati i opisati poremećaje u  razvoju
  • Opisati razvoj probavnog sustava, nabrojati i opisati poremećaje u  razvoju
  • Opisati razvoj urogenitalnog sustava, nabrojati i opisati poremećaje u  razvoju
  • Objasniti ulogu moždanih mjehurića i neuralne cijevi u razvoju središnjeg živčanog sustava, opisati ulogu stanica neuralnog grebena u razvoju živčanog sustava i nadbubrežne žlijezde, te nabrojati i opisati poremećaje u  razvoju
  • Opisati razvoj oka i uha, te nabrojati i opisati poremećaje u  razvoju
  • Mikroskopirati sustavom suhih leća, te razumjeti probleme u interpretaciji histoloških preparata
  • Analizirati detalje histološke građe preparata i na osnovu toga razlikovati i prepoznati tkiva i organe koji izgrađuju ljudsko tijelo

webmail studomat  knjiznica alumni