blank

Medicinski engleski 2

 • Obuhvaćena su područja biomedicinskih znanosti predviđena programom druge studijske godine: temelji neuroznanosti, histologija i embriologija, biokemija, fiziologija i imunologija
 •  
 • Obavezna literatura:
  1. Davi-Ellen Chabner: The Language of Medicine, 8th edition, Saunders, 2007
  Dopunska literatura:
  1. V. Tanay: Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja, Medicinska naklada Zagreb, 2003
  2. E. Miščin, V. Čeliković: Englesko-hrvatski medicinski rječnik, Školska knjiga Zagreb, 2005
  3. Oxford University Press: Concise Medical Dictionary, Oxford, 2002
  4. odabrani handouti s interneta i razne literature –članci itd
 • 05.11.2013. | 19.11.2013. | 14.01.2014. | 24.01.2014. | 28.01.2014. | 10.04.2014. | 17.06.2014. | 01.07.2014. | 09.09.2014. | 23.09.2014. |
  • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Razumjeti značenje i deskriptivno definirati medicinske izraze koji se odnose na mišićno-koštani sustav; njegovu građu, funkcije, te patološka stanja
  • Razumjeti značenje i deskriptivno definirati medicinske izraze koji se odnose na pokrovni sustav; njegovu građu, funkcije, te patološka stanja
  • Prepoznati i koristiti najfrekventnije osnove riječi, prefikse i sufikse vezane uz mišićno-koštani i pokrovni sustav (prepoznavanje ponuđenih i tvorba novih medicinskih izraza)
  • Učinkovito pretraživati podatke na internetu i u stručnoj literaturi, pronaći željene informacije, sažeti ih i prezentirati, pri tome vodeći računa o vizualnom identitetu prezentiranih materijala, korektnom pravopisu i izgovoru medicinske terminologije, te općeg engleskog jezika

webmail studomat  knjiznica alumni