blank

Uvod u medicinsku statistiku

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • 24.01.2014. | 07.02.2014. | 21.02.2014. | 10.06.2014. | 01.07.2014. | 12.09.2014. | 26.09.2014. |
 • Prof.dr.sc. Vesna Ilakovac
  • akon uspješno završenog predmeta student će moći:
  • Prepoznati pojedine vrste podataka na realnim medicinskim problemima i primijeniti odgovarajuću ljestvicu mjerenja
  • Organizirati podatke i prikazati njihovu razdiobu
  • Odabrati odgovarajuće mjere za opisivanje zadanih podataka i prikazati ih na način koji je odgovarajući za realni medicinski problem
  • Primijeniti osnovna pravila računa vjerojatnosti i teorijske distribucije u procjeni vjerojatnosti zadanog problema
  • Načiniti reprezentativni uzorak iz danog okvira
  • Odrediti i interpretirati standardnu pogrešku i raspon pouzdanosti mjerenja na zadanom uzorku
  • Izračunati potrebnu veličinu uzorka za procjenu aritmetičke sredine i proporcije

webmail studomat  knjiznica alumni