blank

Uvod u znanstveni rad

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • 04.07.2014. | 18.07.2014. | 05.09.2014. | 19.09.2014. |
 • Prof.dr.sc. Jerko Barbić
  • Objasniti značenje znanstveno-istraživačkog rada u medicini. Klasificirati različite oblike istraživanja u medicini (temeljena, klinička)
  • Formulirati plan istraživanja, objasniti značenje oblikovanja skupina, odabira varijabli.
  • Objasniti načine prikaza podataka i mjernih ljestvica.
  • Interpretirati slikovne i tablične prikaze podataka.
  • Demonstrirati pronalaženje medicinske literature u bazama podataka (MEDLINE, PubMed, OVID)
  • Objasniti građu i vrste znanstvenih članaka.
  • Objasniti značenje medicine u utemeljene na dokazima.
  • Razjasniti pojam znanstveno-istraživačke čestitosti.

webmail studomat  knjiznica alumni