blank

Krvlju prenosive bolesti

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Prof.dr.sc. Marina Samardžija
 • Nakon položenog ispita iz kolegija Krvlju prenosive bolesti polaznik će biti sposoban interpretirati i primijeniti stečeno znanje iz područja:krvlju prenosivih bolesti, putovima prijenosa i prevalencije,
  • mjera sprječavanja prijenosa bolesti i najčešćim uzročnicima zaraze, mjerama prevencije, incidencije i profilakse,
  • načinu postupanja s oboljelim osobama i osobama koje su bile izložene rizičnom ponašanju kao i važnosti educiranja stanovništva u ulozi prevencije širenja bolesti,
  • prerađivačke i proizvodne prakse proizvodnje krvnih pripravaka,
  • procjene rizika selekcijom davatelja,
  • dijagnostičkih metoda i standardizacije,
  • primjene testova pretraživanja,
  • serologije i molekularne biologije u testiranju krvi, pohrani, pripremi uzoraka i reagensa,
  • osjetljivosti, specifičnosti, reaktivnosti, reproducibilnosti, prediktivne vrijednosti testova,
  • rizika transfuzijskog liječenja i uzrocima nuspojava transfuzijskog liječenja kao i promjeni percepcije rizika transfuzijskog liječenja tijekom vremena,
  • učestalosti zaraza uzročnicima krvlju prenosivih bolesti kao i mjere prevencije kod trudnica i drugih skupina u populaciji,
  • kliničke i laboratorijske selekcije dobrovoljnih davatelja krvi,
  • vođenja dokumentacije,
  • provođenja mjera sigurnosti u laboratorijskom radu.

webmail studomat  knjiznica alumni