blank

Klinička biokemija s laboratorijskim tehnologijama 2

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
  • prof.dr.sc. Lj. Glavaš-Obrovac
  • doc.dr.sc. V. Šerić
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Izvesti  analizu za određivanje koncentracije tumorskih biljega, hormona, lijekova, vitamina.
  • Usvojiti vještine za analize vezane uz otkrivanje autoimunih bolesti, nasljednih metaboličkih grešaka, alergija.
  • Objasniti dijagnostički značaj pojedinih testova u otkrivanju određenih poremećaja u organizmu–razvoj dijagnostičkih algoritama.
  • Samostalno raditi na analizatoru i naučiti kako pomoću određenih programa treba kontrolirati rad aparata ili ga usporediti s nekim drugim aparatom.
  • Sudjelovati u analizi rezultata provođenja kontrole kvalitete te po potrebi u korigiranju određenih akcija i načina rada u laboratoriju.

webmail studomat  knjiznica alumni