blank

Klinička tumačenja laboratorijskih nalaza

 • U kolegiju Klinička tumačenja laboratorijskih nalaza studenti će učiti i usvajati znanja iz područja laboratorijske tehnologije i medicinsko laboratorijske dijagnostike. Stjecanje znanja i vještina koja će moći primijeniti u praktičnom radu u laboratorijskoj dijagnostici u zdravstvu.   

  • Veza između laboratorijske dijagnostike i kliničke prakse
  • (naglasak na značaj suvremene laboratorijske dijagnostike u medicinskoj kliničkoj praksi-dobar laboratorijski nalaz preduvjet točne dijagnoze)
  • Doprinos dobre laboratorijske interpretacije kao osnova dijagnostike
  • (laboratorijski nalazi kao preduvjet uspješne dijagnostike u kliničkoj praksi)
  • Laboratorijske značajke kod endokrinoloških bolesti
  • (praćenje različitih vrijednosti  lab. nalaza kod bolesti poremećaja metabolizma i šećerne bolesti)
  • Važnost laboratorijske dijagnostike kod bolesti endokrinog sustava
  • (značaj laboratorijskih nalaza u  odnosu na dijagnostiku endokrinoloških bolesti)
  • Poremećaj rada bubrega i bubrežne funkcije
  • (važnost laboratorijske dijagnostike u bubrežnim bolestima)
  • Metaboličke bolesti
  • Poremećaj acidobazne ravnoteže i elektrolita
  • (značaj praćenja laboratorijskih nalaza kod metaboličkih bolesti)
  • Utjecaj poremećaja acidobazne homeostaze na funkciju bubrega  
  • (interpretacija laboratorijskih nalaza kod praćenja acidobazne homeostaze )
  • Reproduktivni sustav u muškaraca i u žena
  • (osnovne laboratorijske metode uz analitiku laboratorijskih nalaza)
  • Laboratorijski pokazatelji kod bolesti reproduktivnih organa
  • (specifičnosti laboratorijskih nalaza kod bolesti reproduktivnih organa)
  • Autoimune bolesti
  • (napredak primjene laboratorijske interpretacije u autoimunih bolesti)
  • Onkološke bolesti po organskim sustavima
  • (važnost laboratorijskih metoda određivanja tumor markera u onkoloških bolesti)
  • Autoimune i onkološke bolesti
  • (praćenje razvoja i pogoršanja autoimunih i onkoloških bolesti)

  • Poremećaj rada krvotvornih organa
  • (sustavno istraživanje u obolijevanju i terapiji krvotvornih organa)
  • Značaj laboratorijskih  pokazatelja kod  bolesti krvotvornih organa
  • (ispitivanje funkcije krvotvornih organa )
  • Česte bolesti respiratornog sustava
  • (specifičnost laboratorijskih nalaza kod bolesti respiratornog sustava s posebnim osvrtom na KOPB i astmu)
  • Praćenje promjena laboratorijskih nalaza kod respiratornih bolesti
  • (specifičnosti laboratorijskih nalaza kod respiratornih bolesti)
  • Laboratorijski  nalazi  kod bolesti srca i krvnih žila
  • (osnovne laboratorijske vrijednosti  kod bolesti kardiovaskularnog sustava, s posebnim osvrtom na akutne bolesti srca)
  • Interpretacija laboratorijskih nalaza kod srčanih i kardiovaskularnih bolesti
  • (osnovne laboratorijske vrijednosti  kod bolesti kardiovaskularnog sustava, s posebnim osvrtom na akutne bolesti srca)
  • Laboratorijsko određivanje jetrenih vrijednosti kod bolesti hepatobilijarnog trakta
  • (laboratorijsko dokazivanje
  • virusnih hepatitisa, ciroze jetre, tumora jetre)
  • Poremećaj funkcije GI sustava
  • (značajke promjena lab. vrijednosti  kod bolesti probavnog sustava)
  • Interpretacija  laboratorijskih nalaza kod bolesti GI sustava
  • (laboratorijski nalazi kao preduvjet uspješne dijagnostike u kliničkoj praksi)
  • Genito-urinarne infekcije
  • (osnovne pretrage kod genito-urinarnih infekcija, prosvjećivanje mladih)
  • STD  i HIV
  • (osnovne pretrage kod STD i HIV-a, prosvjećivanje mladih, prihvaćanje modela odgovornog seksualnog ponašanja  kao osnove za sprječavanje STD i HIV-a )   
  • Interpretacija laboratorijskih nalaza kod genito-urinarnih, STD i HIV infekcija (metode, važnost laboratorijske dijagnostike kod genito-urinarnih infekcija, STD i HIV-a)
  • Bolesti središnjeg živčanog sustava
  • (osnovne laboratorijske vrijednosti kod bolesti SŽS s posebnim osvrtom na upalne bolesti SŽS)
  • Važnost laboratorijske dijagnostike kod bolesti SŽS (specifičnost laboratorijskih nalaza kod bolesti SŽS)
 • Obvezatna literatura
  1.    Božidar Vrhovac, Branimir Jakšić, Željko Reiner, Boris Vucelić: Interna medicina, 4. izdanje, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.
  2.    Josip Begovac, Dragomir Božinović, Miroslav Lisić, Bruno Baršić, Slavko Schoenwald: Infektologija, Zagreb, Profil, 2006.
  3.    Demarin Vida, Trkanjec Zlatko: Neurologija,Zagreb; Medicinska naklada, 2008.
  4.    Topić E, Janković S, Primorac D: Medicinsko biokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi, Medicinska naklada, Zagreb, 2004.

  Dopunska literatura
  1.    Janković S, Eterović D: Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
  2.    Sertić J i sur. Katalog dijagnostičkih laboratorijskih pretraga, Medicinska naklada, Zagreb, 2008.
  3.    Mardešić D. i sur. Pedijatrija, Školska knjiga, 2000.
 • 1.

  11.veljače 2015.

  redoviti rok

  2.

  25. veljače 2015.

  redoviti rok

  3.

  11. lipnja 2015.

  redoviti rok

  4.

  25. lipnja 2015.

  redoviti rok

  5.

  09.srpnja 2015.

  redoviti rok

  6.

  10.rujna 2015.

  redoviti rok

 • PROF.DR.SC. ALEKSANDAR VČEV
  DOC.DR.SC. LJ. MAJNARIĆ TRTICA  
  ASISTENT B. LENZ
  VIŠI ASISTENT M. STUPNIŠEK
 • Očekivani ishodi učenja nakon uspješno završenog kolegija Klinička tumačenja laboratorijskih nalaza sastoje se od svladavanja slijedećih znanja i vještina:

  • Opisati vezu između laboratorijske dijagnostike i kliničke prakse.
  • Definirati i opisati doprinos dobre laboratorijske interpretacija kao osnove dijagnostike.
  • Analizirati i opisati način funkcioniranja laboratorijske dijagnostike različitih organskih sustava.
  • Objasniti i definirati važnost medicinske laboratorijske dijagnostike.
  • Objasniti i definirati osnove upravljanja medicinskim laboratorijem te poznavanje i primjenu dobre laboratorijske prakse.
  • Steći će osnovna znanja o ulozi i mjestu laboratorijskog ispitivanja u obradi bolesnika
  • Moći će analizirati  strategiju racionalnog pristupa biomedicinsko laboratorijskoj obradi.
  • Osim toga će steći određene vještine općenito u upravljanju u zdravstvu i zdravstvenim sustavima.
  • Steći će vještine i biti u mogućnosti analizirati medicinsko laboratorijske nalaze  te praćenje laboratorijskih nalaza kod ozdravljenja ili pogoršanja bolesti. 

webmail studomat  knjiznica alumni