blank

Klinički kolegij 6: Klinička biokemija 2

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Doc.dr.sc. J. Wagner
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • izračunati vjerojatnost ugroženosti trudnoće primjenom nekog od testova probiranja fetalnih anomalija
  • odrediti zrelost fetalnih pluća
  • provesti analizu steroidnih hormona i interpretirati rezultate supresijskih i stimulacijskih testova
  • provesti orijentacijske testove na metaboličke bolesti i interpretirati dobivene rezultate
  • razdvojiti aminokiseline tankoslojnom kromatografijom
  • razumjeti principe analize ejakulata: uzorkovanje, dostava, priprema uzorka, analiza, interpretacija
  • pripremiti uzorak za određivanje katekolamina visokotlačnom tekućinskom kromatografijom te interpretirati dobiveni rezultat
  • odrediti peptidne hormone na imunokemijskom analizatoru
  • primijeniti algoritme za dijagnostiku alergija
  • primijeniti algoritme za dijagnostiku autoimunih bolesti
  • procijeniti oksidativni status
  • postaviti metodu za određivanje vitamina na imunokemijskom analizatoru
  • izvesti mikroskopski pregled stolice, ekstrahirati kalprotektin iz stolice
  • izraditi ekonomski model med.biokem.laboratorija
  • odrediti vitamin C titracijom
  • interpretirati rezultate analize koštanih biljega
  • vrednovati osobitosti lab. uzorka kod novorođenčadi

webmail studomat  knjiznica alumni