blank

Klinički kolegij 7: Medicinska mikrobiologija

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Doc.dr.sc.D. Drenjančević
  • Student će steći praktična znanja i vještine u realnom okruženju kliničkih laboratorija, primjenjujući pri tome metode koje se koriste u svakodnevnoj medicinsko laboratorijskoj dijagnostici i kliničkoj praksi.
  • Student će biti osposobljen za uzimanje različitih bioloških materijala samostalno ili uz kontrolu liječnika, adekvatno čuvanje i transport takvih materijala. Student će moći primijeniti stečena znanja i vještine u uzorkovanju, transportu i obradi najčešćih bioloških uzoraka.
  • Na kraju nastave student će biti osposobljen samostalno izraditi mikroskopske preparate iz bioloških uzorka i utvrditi prisutnost mikroorganizama: bakterija, virusa, gljiva i parazita. Bit će upoznat s mogućnostima suvremenih, rutinskih dijagnostičkih metoda kultivacije bakterija, virusa, gljiva i parazita te sa serološkom i molekularnom dijagnostikom u bakteriologiji, virologiji, mikologiji i parazitologiji.
  • Studenti će biti osposobljeni teorijski i praktično za rad u kliničkom bolničkom laboratoriju te za provođenje mjera sprječavanja i suzbijanja bolničkih infekcija s obzirom na sudjelovanje ovog profila laboratorijskih djelatniku u timskom radu.

webmail studomat  knjiznica alumni