blank

Medicinska mikrobiologija s laboratorijskim tehnologijama 1

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Doc.dr.sc. D. Drenjančević
  • Studenti će nakon položenog ispita usvojiti temeljne vještine i znanja koja mogu doprinijeti njihovoj budućoj karijeri, te ih pripremiti za kolegije iz Kliničke mikrobiologije:
  • usvajanje pravila rada u mikrobiološkom laboratoriju, pojam higijene u laboratorijima, upoznavanje laboratorijskog instrumentarija, mikroskopija, metode izolacije i kultivacija bakterija, serološke reakcije u bakteriologiji i virologiji.
  • Upoznati će stanične kulture kao dijagnostički mediju bakteriologiji i virologiji.
  • odabrati i poznavati proces pripremanja hranjivih podloge za uzgoj bakterija;
  • Znati će nacijepiti podloge i opisati poraslu kulturu;
  • Upoznat će nutritivne i fizikalne uvjete potrebne za uzgoj mikroorganizama. Naučit će pripremati i izlijevati standardne podloge za uzgoj bakterija, te načine njihova čuvanja.
  •  Savladat će postupke za uzgoj anaerobnih mikroorganizama.
  • Upoznati će načine ispitivanja biokemijske aktivnosti mikroorganizama i njihovu primjenu u identifikaciji;
  • Naučit će postupke za ispitivanje osjetljivosti izoliranog bakterijskog soja na antibiotike (dilucijska i difuzijska metoda antibiograma, E test).
  • naučiti tehnike održavanja kultura stanica potrebnih za izolaciju virusa, te pravila rad u komorama za sterilni rad.
  • Usvojit će pravila rada u bakteriološkom i virološkom laboratoriju, steći će znanja za postupke izolacije i kultivacije bakterija od medicinskog značenja te znanja o serološkim reakcije u bakteriologiji i virologiji, kao i o mogućnostima izolacije virusa i staničnim kulturama.
  • imati spoznaje o najznačajnijim patogenim bakterijama u medicini. Usvojit će osnovna znanja o virusima uzročnicima infekcija kod čovjeka, te najznačajnijim dijagnostičkim postupcima u bakteriologiji i virologiji.
  • Sva stečena znanje i vještine student će moći primjenjivati na analitičkoj razini sintetizirajući usvojene teorijske temeljne postavke i praktične metode i postupke.

webmail studomat  knjiznica alumni