blank

Medicinska mikrobiologija s laboratorijskim tehnologijama 2

 • U izradi.
 • U izradi.
 • U izradi.
 • Doc.dr.sc.D. Drenjančević
 • Očekivani ishodi su:

  • usvajanje pravila rada u parazitološkom i mikološkom laboratoriju, postupci higijene u laboratorijima, upoznavanje specifičnog laboratorijskog instrumentarija i specifičnosti u dijagnostici parazitoza i mikoza.
  • Studenti će na kraju nastave i nakon položenog ispita usvojiti znanja i vještine potrebne u mikološkom laboratoriju: kultivacija gljiva, podloge, priprema i pregledavanje mikroskopskih preparata iz kultura kvasaca i plijesni.
  • Studenti će biti također osposobljeni za samostalno izrađivanje mikroskopske preparate iz bioloških uzorka i utvrđivanje prisustva parazita u bilo kojem stadiju životnog ciklusa. Bit će upoznati s mogućnostima kultivacije parazita i serološkom dijagnostikom u parazitologiji.
  • Studenti će moći prepoznavati i razlikovati hematofagne člankonošce – vektore pojedinih vrsta parazita kao i druge ektoparazite i vektore i drugih bolesti koji pripadaju artropodima.
  • Također nakon položenog ispita student će imati spoznaje o najznačajnijim patogenim gljivama i parazitima u medicini, uzročnicima infekcija kod čovjeka, te najznačajnijim dijagnostičkim postupcima u mikologiji i parazitologiji.
  • Sva stečena znanje i vještine student će moći primjenjivati na analitičkoj razini sintetizirajući usvojene teorijske temeljne postavke i praktične metode i postupke.

webmail studomat  knjiznica alumni