blank

Klinička propedeutika

  • Uvod u kliničku medicinu i osnovni pojmovi o bolesti,
  • Komunikacijske vještine
  • Anamneza i heteroanamneza, psihijatrijska anamneza i psihijatrijska dijagnostika
  • Opći status bolesnika, fizikalni pregled: inspekcija, auskultacija, palpacija, perkusija i olfakcija
  • Fizikalni pregled kože, dlaka i noktiju
  • Fizikalni pregled glave i vrata
  • Fizikalni pregled prsnog koša, dojki perifernog vaskularnog sustava
  • Fizikalni pregled trbuha i spolnih organa
  • Fizikalni pregled lokomotornog sustava
  • Fizikalni pregled nervnog sustava
  • Simptomi i znakovi u bolestima srca i krvnih žila s dijagnostičkim metodama
  • Simptomi i znakovi u bolestima dišnih organa s dijagnostičkim metodama
  • Simptomi i znakovi u bolestima probavnih organa s dijagnostičkim metodama
  • Simptomi i znakovi u bolestima endokrinih žlijezda s dijagnostičkim metodama
  • Simptomi i znakovi u bolestima krvi i krvotvornih organa s dijagnostičkim metodama
  • Simptomi i znakovi u bolestima bubrega i mokraćnih puteva s dijagnostičkim metodama
  • Simptomi i znakovi u bolestima lokomotornog sustava s dijagnostičkim metodama
  • Simptomi i znakovi u bolestima nervnog sustava s dijagnostičkim metodama
  • Simptomi i znakovi u bolestima spolnih organa s dijagnostičkim metodama
  • Simptomi i znakovi u bolestima oka, uha, nosa, usta i grla s dijagnostičkim metodama
  • Osnove elektrokardiografije
  • Zdravstvena njega bolesnika
  • Vodeći simptomi i znakovi otrovanja
  • Simptomi i znakovi manjka hranjivih tvari, pretilost
  • Starija životna dob
  • Anamneza i pregled trudnice, metode kontracepcije
  • Anamneza i pregled djece
  • Anamneza i pregled usta i zubi

   

 • Uvod u kliničku medicinu i osnovni pojmovi o bolesti: pojam i značenje kliničke propedeutike, praktični postupci u propedeutici (P)
  Vježbe: Opće vještine (V)
  Seminari u kabinetima vještina: Interaktivni zadatak koji nastavnik pokaže a nakon toga studenti vježbaju opće vještine dok ih pravilno ne izvedu (S)

  Komunikacijske vještine (P)
  Seminari u kabinetima vještina: Pod nadzorom nastavnika studenti vježbaju različite komunikacijske vještine u različitim simuliranim situcijama medicinskih slučajeva (S)

  Anamneza i heteroanamneza, psihijatrijska anamneza i psihijatrijska dijagnostika (P)

  Vježbe: uzimanje i bilježenje podataka o bolesti od bolesnika ili pratnje u slučaju da bolesnik nije u stanju komunicirati, pod kontrolom nastavnika (V)
  Seminari u kabinetima vještina: problemski seminari koji zahtjevaju uzimanje i bilježenje podataka o različitim bolestima uz primjenu psihijatrijske dijagnostike (S)

  Fizikalni pregled bolesnika (P)
  Vježbe: svladavanje tehnika fizikalnog pregleda i njihova primjena. (V)
  Seminari u kabinetima vještina: svladavanje tehnika fizikalnog pregleda i njihova primjena. Interaktivni seminarski zadatak koji nastavnik pokaže na vježbovnim modelima, a nakon toga studenti vježbaju postupak na vježbovnim modelima dok ga pravilno ne izvedu (S)

  Fizikalni pregled kože, dlaka i noktiju (P)
  Vježbe: svladavanje tehnika fizikalnog pregleda i njihova primjena pod kontrolom nastavnika. (V)
  Seminari u kabinetima vještina: svladavanje tehnika fizikalnog pregleda i njihova primjena. Interaktivni seminarski zadatak koji nastavnik pokaže na vježbovnim modelima, a nakon toga studenti vježbaju postupak na vježbovnim modelima dok ga pravilno ne izvedu (S)

  Fizikalni pregled glave i vrata (P)
  Vježbe: svladavanje tehnika fizikalnog pregleda i njihova primjena pod kontrolom nastavnika (V)
  Seminari u kabinetima vještina: svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena. Interaktivni seminarski zadatak koji nastavnik pokaže na vježbovnim modelima, a nakon toga studenti vježbaju postupak na vježbovnim modelima dok ga pravilno ne izvedu (S)

  Fizikalni pregled prsnog koša, dojki i perifernog vaskularnog sustava (P)
  Vježbe: svladavanje tehnika fizikalnog pregleda i njihova primjena pod kontrolom nastavnika (V)
  Seminari u kabinetima vještina: svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena. Interaktivni seminarski zadatak koji nastavnik pokaže na vježbovnim modelima, a nakon toga studenti vježbaju postupak na vježbovnim modelima dok ga pravilno ne izvedu (S)

  Fizikalni pregled trbuha i spolnih organa (P)
  Vježbe: svladavanje tehnika fizikalnog pregleda i njihova primjena pod kontrolom nastavnika (V)
  Seminari u kabinetima vještina: svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena. Interaktivni seminarski zadatak koji nastavnik pokaže na vježbovnim modelima, a nakon toga studenti vježbaju postupak na vježbovnim modelima dok ga pravilno ne izvedu (S)

  Fizikalni pregled lokomotornog sustava (P)
  Vježbe: svladavanje tehnika fizikalnog pregleda i njihova primjena pod kontrolom nastavnika (V)
  Seminari u kabinetima vještina: svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena. Interaktivni seminarski zadatak koji nastavnik pokaže na vježbovnim modelima, a nakon toga studenti vježbaju postupak na vježbovnim modelima dok ga pravilno ne izvedu (S)

  Fizikalni pregled nervnog sustava (P)
  Vježbe: svladavanje tehnika fizikalnog pregleda i njihova primjena pod kontrolom nastavnika (V)
  Seminari u kabinetima vještina: svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena. Interaktivni seminarski zadatak koji nastavnik pokaže na vježbovnim modelima, a nakon toga studenti vježbaju postupak na vježbovnim modelima dok ga pravilno ne izvedu (S)

  Simptomi i znakovi u bolestima probavnih organa s dijagnostičkim metodama (P)
  Vježbe: simptomi i znakovi bolesti, put ka dobroj dijagnozi. Interaktivna vježba u kojoj nastavnik nadgleda postupak postavljanja diferencijalne dijagnoze te radne dijagnoze uz prijedlog dijagnostičkih metoda (V)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Simptomi i znakovi u bolestima srca i krvnih žila s dijagnostičkim metodama (P)
  Vježbe: simptomi i znakovi bolesti, put ka dobroj dijagnozi. Interaktivna vježba u kojoj nastavnik nadgleda postupak postavljanja diferencijalne dijagnoze te radne dijagnoze uz prijedlog dijagnostičkih metoda (V)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Simptomi i znakovi u bolestima dišnih organa s dijagnostičkim metodama (P)
  Vježbe: simptomi i znakovi bolesti, put ka dobroj dijagnozi. Interaktivna vježba u kojoj nastavnik nadgleda postupak postavljanja diferencijalne dijagnoze te radne dijagnoze uz prijedlog dijagnostičkih metoda (V)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Simptomi i znakovi u bolestima endokrinih žlijezda s dijagnostičkim metodama (P)
  Vježbe: simptomi i znakovi bolesti, put ka dobroj dijagnozi. Interaktivna vježba u kojoj nastavnik nadgleda postupak postavljanja diferencijalne dijagnoze te radne dijagnoze uz prijedlog dijagnostičkih metoda (V)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Simptomi i znakovi u bolestima krvi i krvotvornih organa s dijagnostičkim metodama (P)
  Vježbe: simptomi i znakovi bolesti, put ka dobroj dijagnozi. Interaktivna vježba u kojoj nastavnik nadgleda postupak postavljanja diferencijalne dijagnoze te radne dijagnoze uz prijedlog dijagnostičkih metoda (V)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Simptomi i znakovi u bolestima bubrega i mokraćnih puteva s dijagnostičkim metodama (P)
  Vježbe: simptomi i znakovi bolesti, put ka dobroj dijagnozi. Interaktivna vježba u kojoj nastavnik nadgleda postupak postavljanja diferencijalne dijagnoze te radne dijagnoze uz prijedlog dijagnostičkih metoda (V)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Simptomi i znakovi u bolestima lokomotornog sustava s dijagnostičkim metodama (P)
  Vježbe: simptomi i znakovi bolesti, put ka dobroj dijagnozi. Interaktivna vježba u kojoj nastavnik nadgleda postupak postavljanja diferencijalne dijagnoze te radne dijagnoze uz prijedlog dijagnostičkih metoda (V)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Simptomi i znakovi u bolestima nervnog sustava s dijagnostičkim metodama (P)
  Vježbe: simptomi i znakovi bolesti, put ka dobroj dijagnozi. Interaktivna vježba u kojoj nastavnik nadgleda postupak postavljanja diferencijalne dijagnoze te radne dijagnoze uz prijedlog dijagnostičkih metoda (V)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Simptomi i znakovi u bolestima spolnih organa s dijagnostičkim metodama (P)
  Seminari i vježbe u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S, V)

  Simptomi i znakovi u bolestima oka, uha, nosa, usta i grla s dijagnostičkim metodama (P)
  Seminari i vježbe u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S, V)

  EKG u kliničkoj praksi - uvod u elektrokardiografiju (P)
  Vježbe iz EKG-a: tehnika snimanja EKG-a, očitavanje EKG nalaza, značaj EKG-a u postavljanju dijagnoze (V)
  Seminari u kabinetima vještina: vježbanje snimanja EKG-a, očitavanje EKG-a, rješavanje problema kroz problemsko učenje - analiza EKG-a i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja eventualno dodatnih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Zdravstvena njega bolesnika - osnovni pojmovi i procedure zdravstvene njege (P)
  Vježbe: svladavanje tehnika zdravstvene njege i primjena istih (V)
  Seminari u kabinetima vještina: svladavanje tehnika zdravstvene njege i primjena istih. Interaktivni seminarski zadatak koji nastavnik pokaže na vježbovnim modelima, a nakon toga studenti vježbaju postupak na vježbovnim modelima dok ga pravilno ne izvedu (S)

  Vodeći simptomi i znakovi otrovanja (S)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Simptomi i znakovi manjka hranjivih tvari, pretilost (S)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Starija životna dob (S)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Anamneza i pregled trudnice, metode kontracepcije (S)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Anamneza i pregled usta i zubi (S)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)

  Pedijatrijska anamneza i pregled (S)
  Seminari u kabinetima vještina: rješavanje problema kroz problemsko učenje, analiza simptoma, znakova i dijagnostičkih nalaza kod zadanog kliničkog slučaja s potrebom postavljanja diferencijalne dijagnoze i određivanja potrebnih novih dijagnostičkih metoda radi postavljanja dijagnoze (S)
 • Obavezna literatura:
  1. Včev A, Burton N: Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje - OSKI, Medicinski fakultet Osijek, 1. hrvatsko izdanje, 2015. god.
  2. Metelko Ž.:Internistička propedeutika, Medicinska naklada, Zagreb,1999.god.
  3. Fedor Čustović: Anamneza i fizikalni pregled, Uvod u osnove kliničke vještine 4. izdanje, 2007. god., Školska knjiga
  4. Antonin B.: Propedeutika interne medicine, Jumena Zagreb, 1989. god.
  5. Mirat J: EKG u kliničkoj praksi, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 2014. god.
  6. Pulanić D., Včev A: Anemija, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 2014. god.
  7. Filaković P. i suradnici: Psihijatrija, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 2014. god.
  8. Včev A: Bolesti debelog crijeva, Grafika, Osijek, 2002. god.
  Dopunska literatura:
  1. Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi: Bate's guide to psysical examination and history taking, 11 th edition, 2013. god., Walters Kluwer health Lippincott Williams &Wilkins
  2. Douglas G, Nicol F., Robertson C.: Macleod's Clinical Examination, 13 th, Elsevier, 2013.
  3. Talley J.N., O'Connor S.: Clinical Examination, 6 th Edition, Elsevier, 2010.
  4. Izet Hozo i suradnici: Internistička propedeutika s vještinama komuniciranja u kliničkoj medicini, 2013. god., HGD Split
  5. Glynn M, Drake M.W: Hutchison's Clinical Methods, 23 th edition, Elsevier, 2012. god.
  6. Balen S.: Menadžment u zdravstvu, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 2015. god. 2. izdanje

   

 • 1.

  13. siječnja 2015.

  Zimski semestar - izvanredni rok

  2.

  27. siječnja 2015.

  Zimski semestar - izvanredni rok

  3.

  12. veljače   2015.

  redoviti rok

  4.

  26. veljače   2015.

  redoviti rok

  5.

  12. i 26. ožujak 2015.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  6.

  16. i 30. travnja 2015.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  7.

  14. i 28. svibnja 2015.

  redoviti rok

  8.

  11. i 26. lipnja   2015.

  redoviti rok

  9.

  09. srpnja 2015.

  redoviti rok

  10.

  11. i 26. rujna 2015.

  redoviti rok

 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1.    Nabrojati i opisati sastavne dijelove, vodeća svojstva i značaj anamneze i fizikalnog pregleda bolesnika
  2.    Opisati i objasniti simptome i znakove najčešćih kliničkih stanja i bolesti
  3.    U radu s bolesnikom, prepoznati simptome i znakove bolesti, procijeniti težinu kliničkog stanja bolesnika
  4.    Primijeniti metode kliničkog pregleda, preporučiti najprimjerenije dijagnostičke metode
  5.    Usporediti simptome i kliničke znakove sličnih bolesti i stanja, prosuditi vodeću dijagnozu

  VJEŠTINE

  1.    Izgraditi dobre komunikacijske vještine s bolesnikom, njegovom pratnjom te osobljem
  2.    Samostalno uzeti strukturiranu anamnezu te prepoznati, izdvojiti i i povezati potencijalno važne elemente anamneze
  3.    Prepoznati opće stanje i procijeniti stanje svijesti bolesnika te utvrditi i procijeniti vitalne znakove
  4.    Provesti cjeloviti fizikalni pregled bolesnika te uočiti značajna odstupanja u fizikalnom statusu bolesnika
  5.    Uskladiti elemente iz anamneze i fizikalnog pregleda, te ih primijeniti i konstruirati zaključke za daljnje kliničko postupanje

  Očekivani ishodi učenja kolegija Klinička propedeutika sastoje se od svladavanja slijedećih znanja i vještina:
  • Komunikacije između liječnika i pacijenta, liječnika i rodbine, između kolega te komunikacije s ostalim zdravstvenim radnicima
  • Uzimanja anamneze i heteroanamneze, psihijartijske anamneze i psihijatrijske dijagnostike
  • Fizikalnog pregleda

  Od studenata se očekuje svladavanje programa kolegija Klinička propedeutika uz potpuno razvijanje slijedećih kompetencija:

  • poznavanje postupaka i definicije strukture medicinskog ispitivanja pacijenta – anamneze (bližnijih koji su pratnja nekontaktibilnog bolesnika - heteroanamneza)
  • pokazivanje aktivne sposobnosti i vještine slušanja tijekom susreta liječnik – pacijent
  • pokazivanje neverbalnih komunikacijskih vještina tijekom susreta liječnik – pacijent
  • korištenje empatije tijekom uzimanja anamneze, kako bi izgradio uspješan odnos liječnik – pacijent
  • učinkovito, senzibilizirano i jasno komuniciranje i izgrađena kompetencija u interpersonalnoj komunikaciji s pojedincima različitog zdravstvenog stanja i socio-demografskog podrijetla    
  • sposobnost uspješne komunikacije s pacijentima, njihovim rođacima, skrbnicima, kako bi dali točne i potrebne podatke o pacijentu i njegovim zdravstvenim problemima
  • osiguranje sudjelovanja pacijenta u medicinskim odlukama uz dobivanje informativnog pristanka
  • biti svjestan grupne dinamike i neophodnosti timskog rada u zdravstvu
  • pokazivanje savjetodavnih i akademskih komunikacijskih vještina u komunikaciji s kolegama i drugim zdravstvenim radnicima
  • pokazivanje suosjećajnog i strpljivog, prema pacijentu usmjerenog pristupa, temeljenog na humanističkim i etičkim vrijednostima uz poštovanje prilikom komunikacije s pacijentom i drugim osobama iz njegova socijalnog okruženja
  • poznavanje komunikacije s grupama u javnosti za potrebe programa zdravstvenog odgoja
  • pravilno planiranje i uzimanje kompletne povijesti bolesti (anamneze)
  • pravilno izvođenje kompletnog fizikalnog pregleda pacijenta
  • pravilno prepoznavanje i tumačenje simptoma i znakova bolesti te uz diferencijalnu dijagnostiku postavljanje dijagnoze
  • poznavanje i pravilno korištenje dijagnostičkih metoda u svrhu postavljanja ispravne dijagnoze

webmail studomat  knjiznica alumni