blank

Medicinska mikrobiologija i parazitologija

 • Cilj nastave je da studenti nauče osnovne biološke značajke mikroorganizama koji uzrokuju infekcije u čovjeka, patogena svojstva tih mikroorganizama, njihovu raširenost i otpornost na uvjete okoline i načine njihova prenošenja, njihovu osjetljivost na antimikrobne lijekove, te osnove obrane čovjeka od infekcije. Studenti će naučiti i o vrstama vakcina uz pojedine mikroorganizme. Posebni je cilj da studenti nauče osnovne skupine antimikrobnih lijekova sa stajališta spektra djelovanja, mehanizma djelovanja te mehanizma otpornosti mikroorganizama na antimikrobne lijekove.
 • P1: Uvod u medicinsku mikrobiologiju. Opća bakteriologija (P)
  Sadržaj: Uvod u medicinsku mikrobiologiju. Građa, fiziologija, genetika i metabolizam bakterija. Bakterijska morfologija i sinteza staničnog zida. Mikroskopiranje i izrada preparata. Osnovna bojanja u bakteriologiju: jednostavna i složena bojanja. Imuni odgovor na bakterijske infekcije. Patogeneza bakterijskih infekcija. Bakterijski toksini.

  S1: Antimikrobni kemoterapeutici, dezinfekcija i sterilizacija (S)
  Sadržaj: Antimikrobni kemoterapeutici: vrste, podjela, mehanizmi djelovanja, terapijski spektar, testiranje osjetljivosti bakterija na antibiotike, rezistencija bakterija i mehanizmi rezistencije. Dezinfekcija i sterilizacija: vrste dezinficijensa i mehanizam djelovanja, odabir dezinfekcijskog sredstva. Sterilizacijski postupci: vrste sterilizacije, kontrola sterilizacijskog postupka.

  V1: Mikroorganizmi oko nas i na nama (V)
  Sadržaj: Mikromorfologija bakterija (osnove mikroskopiranja, oblici bakterija). Nativni preparat. Bojanja u mikrobiologiji. Bojanje po Gramu. Bojanje metilenskim modrilom. Normalna flora čovjeka. Mikroorganizmi iz zraka. Osnove uzgoja bakterija u mikrobiološkom laboratoriju. Čista i miješana bakterijska kultura. Osnove uzgoja (podloge, inkubacija) identifikacije bakterije. Higijensko pranje ruku.
  Praktični rad: Uzimanje otisaka prstiju prije i nakon higijenskog pranja ruku. Postavljanje ploče za uzimanje uzorka zraka. Mikroskopiranje nativnog preparata kvasnica i bojanje preparata jogurta metilenskim modrilom. Mikroskopiranje obojenih preparata iz zbirke.

  P2: Opći dijagnostički principi u mikrobiologiji (P)
  Sadržaj: Dijagnostički postupci u bakteriologiji. Dijagnostički postupci u virologiji. Dijagnostički postupci u parazitologiji. Dijagnostički postupci u mikologiji. Uzorkovanje materijala za mikrobiološke pretrage. Izravna i neizravna dijagnostika. Kultivacija i izolacija mikroorganizama. Serološke metode u mikrobiološkoj dijagnostici. Molekularna dijagnostika.

  S2: Specijalna bakteriologija I. (S)
  Sadržaj: Opis i karakteristike rodova: Staphylococcus. Streptococcus. Neisseria, Haemophilus, Bordetella, Brucella. Uzgojne osobine. Najznačajniji predstavnici i infektivne bolesti koje uzrokuju. Uzorci za mikrobiološku pretragu i mikrobiološka laboratorijska dijagnostika. Osjetljivost na antibiotike. Liječenje, prevencija i kontrola infekcija uzrokovanih s vrstama navedenih rodova.

  V2:Testovi osjetljivosti bakterija na antimikrobne kemoterapeutike (V)
  Sadržaj: Osnove ispitivanja osjetljivosti bakterija na antibiotike – disk difuzijska metoda, određivanje minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) antibiotika mikrodilucijom, minimalna baktericidna koncentracija (MBK) antibiotika, određivanje MIK agar dilucijom, break point metoda i korelacija s disk difuzijom.Izbor antibiotika za testiranje pojedinih bakterijskih rodova. Tumačenje i očitavanje izrađenog antibiograma. Bakterijska rezistencija na
  antibiotike - primjeri MRSA, VRE, ESBL, rezistenti Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii.
  Praktični rad: Izrada antibiograma disk difuzijskom metodom. Opis bakterijskih kolonija na krvnom agaru izloženom zraku u vježbaonici i izračunavanje broja bakterija u 1 m3. Opis poraslih bakterijskih kolonijama na krvnom agaru s otisnutim prstima desne ruke prije i poslije pranja i dezinfekcije ruku.

  S2: Specijalna bakteriologija I. (S)
  Sadržaj: Opis i karakteristike rodova: Staphylococcus. Streptococcus. Neisseria, Haemophilus, Bordetella, Brucella. Uzgojne osobine. Najznačajniji predstavnici i infektivne bolesti koje uzrokuju. Uzorci za mikrobiološku pretragu i mikrobiološka laboratorijska dijagnostika. Osjetljivost na antibiotike. Liječenje, prevencija i kontrola infekcija uzrokovanih s vrstama navedenih rodova.

  V3: Rod Staphylococcus. Brisa nosa, ždrijela i nazofarinksa (V)
  Sadržaj: Stafilokoki: osnovni klinički uzorci, opis mikromorfologije i makromorfologije, osnovni testovi za identifikaciju (katalaza, koagulaze, DNA-za), detekcija MRSA. Antibiogram za testiranje osjetljivosti. Izrada brisa nosa, ždrijela i nazofarinksa. Klinička indikacija za uzorkovanje brisa nosa.
  Praktični rad: Osnove mikrobiološke dijagnostike stafilokoka i opis kolonija stafilokoka (S. aureus, S. epidermidis). Izrada preparata stafilokoka (S. aureus, S. epidermidis) s ploče i bojenje po Gramu, zvođenje i očitavanje testa katalaze i koagulaze. Očitavanje testa DNA-ze za S. aureus Uzimanje brisa nazofarinksa i ždrijela. Očitavanje antibiograma iz prethodne vježbe (disk-difuzija). Očitavanje prethodno pripremljenog test osjetljivosti S. aureus na vankomicin u dilucijskoj metodi i određivanje MIK i MBK.

  S2: Specijalna bakteriologija I. (S)
  Sadržaj: Opis i karakteristike rodova: Staphylococcus. Streptococcus. Neisseria, Haemophilus, Bordetella, Brucella. Uzgojne osobine. Najznačajniji predstavnici i infektivne bolesti koje uzrokuju. Uzorci za mikrobiološku pretragu i mikrobiološka laboratorijska dijagnostika. Osjetljivost na antibiotike. Liječenje, prevencija i kontrola infekcija uzrokovanih s vrstama navedenih rodova.

  V4: Rod Streptococcus i rod Enterococcus (V)
  Sadržaj: Serološke grupe streptokoka. Mikro i makromorfologija streptokoka i enterokoka. Mikrobiološke osobine i testovi za identifikaciju: S. pyogenes, S. agalactiae i S. pneumoniae. Uzgojne osobine enterokoka. Normalna flora nazofarinksa i ždrijela. Klinička indikacija za bris nosa, nazofariksa i ždrijela. Klinički značajne bakterije u brisu nazofarinksa i ždrijelu. Ostali uzorci iz resp. trakta (sputum, aspirat traheje, BAL).
  Praktični rad: Osnove mikrobiološke dijagnostike streptokoka: opis kolonija streptokoka na krvnom agaru, opis kolonija pneumokoka i enterokoka na KA, izrada preparata streptokoka iz bujona i bojenje po Gramu, izvođenje i očitavanje testa katalaze, mikroskopiranje preparata streptokoka bojenog po Gramu. Mikroskopiranje S.pneumoniae bojenog po Gramu i metilenskim modrilom iz biološkog uzorka. Očitavanje žuč-eskulin testa i rast u 6,5% bujonu NaCl za enterokok. Očitavanje bacitracinskog testa za grupu A streptokoka.Očitavanje optohinskog testa za pneumokok. Očitati nasađeni obrisak ždrijela i nazofarinksa.

  V5:Rod Haemophilus, rod Neisseria, rod Brucella (V)
  Sadržaj: Mikromorfologija i makromorfologija hemofilusa, najserija i brucella. Mikrobiološke osobine i testovi za identifikaciju H. influenzae, N. meningitidis. N. gonorrohoeae, Brucella spp. Nitrocefinski test. Serološka dijagnostika u bakteriologiji i principi aglutinacije i reakcije vezanja komplementa (RVK). Neizravna dijagnostika bruceloze: aglutinacija po Wrightu, RVK.
  Praktični rad: Opis kolonija Haemophilus spp. i saprofitnih najserija na KA i ČA. Uočavanje satelitskog fenomena. Izrada preparata najserija i bojenje po Gramu. Mikroskopiranje preparata hemofilusa bojenog po Gramu. Mikroskopiranje preparata bojenih po Gramu N. meningitidis iz sedimenta likvora. Mikroskopiranje preparata N. gonorrhoeae iz obriska uretre bojanog metilenskim modrilom. Izrada testa oksidaze i nitrocefinskog testa. Mikroskopiranje preparata brucela bojanih po Gramu. Očitavanje seroloških reakcija za dokazivanje bruceloze: RVK i aglutinacije po Wrightu.

  S3: Specijalna bakteriologija II. (S)
  Sadržaj: Opis i karakteristike porodice Enterobacteriaceae (rodovi: Escherichia, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Yersinia, Serratia, Citrobacter, Providentia, Morganella), rod Vibrio, Campylobacter, Pseudomonas, Acinetobacter, Legionella, Corynebacterium, Listeria. Uzgojne osobine. Najznačajniji predstavnici i infektivne bolesti koje uzrokuju. Uzorci za mikrobiološku pretragu i mikrobiološka laboratorijska dijagnostika. Osjetljivost na antibiotike. Liječenje, prevencija i kontrola infekcija uzrokovanih s vrstama navedenih rodova.

  V6: Identifikacija najčešćih uzročnika mokraćnih infekcija. Porodica Enterobactreiaceae (V)
  Sadržaj: Biokemijski testovi za identifikaciju pripadnika porodice Enterobacteriacea. Mikromorfologija i makromorfologija enterobakterija – opis kolonija i preparata. Antibiogram i rezistencija na antibiotike: multirezistentne enterobakterije (beta laktamaze, ESBL). E.coli, Klebsiella, Serratia, Proteus, Morganella, Enterobacter – klinički uzorci za izolaciju, atb. Mikrobiološka obrada urina.
  Praktični dio: Izrada i mikroskopiranje različitih vrsta enterobakterija bojenih po Gramu. Mikroskopiranje
  tuš preparata Klebsiella. Opisati kolonije E.coli, Klebsiellae na rkrvnom agaru i difernecijalnim hranilištima.
  Opisati Proteus sp. na krvnom agaru. Očitati biokemijski niz za bakterije E.coli, Klebsiella, Proteus (demonstraciono). Zasijavanje urina. Očitavanje Uriselect agara zasijanog urinom iz rutine. Očitavanje antibiograma i dvostrukog sinergističkog testa za detekciju ESBL.

  S3: Specijalna bakteriologija II. (S)
  Sadržaj: Opis i karakteristike porodice Enterobacteriaceae (rodovi: Escherichia, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Yersinia, Serratia, Citrobacter, Providentia, Morganella), rod Vibrio, Campylobacter, Pseudomonas, Acinetobacter, Legionella, Corynebacterium, Listeria. Uzgojne osobine. Najznačajniji predstavnici i infektivne bolesti koje uzrokuju. Uzorci za mikrobiološku pretragu i mikrobiološka laboratorijska dijagnostika. Osjetljivost na antibiotike. Liječenje, prevencija i kontrola infekcija uzrokovanih s vrstama navedenih rodova.

  V7:Identifikacija najčešćih uzročnika crijevnih infekcija. Enterobakterije. Vibrio. Kampilobakter. Helicobacter (V)
  Sadržaj: Mikrobiološka obrada stolice (normalna flora i patogeni). Osnovne selektivne podloge i biokemijski testovi za identifikaciju Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Vibrio cholerae. Mikromorfologija i makromorfologija uzročnika infekcija probavnog trakta – opis kolonija i preparata. Serotipizacija salmonela i šigela. Aglutinacija po Widalu.. Helicobacter: lab.dijagnostika, Osjetljivost uzročnika probavnog trakta na antibiotike.
  Praktični rad: Opisati kolonije salmonele, šigele, ešerihije na XLD i SS agaru te Yersinije na SS agaru. Očitati biokemijski
  niz za salmonelu, šigelu i yersiniju (demonstraciono). Serotipizacija enteropatogene E. coli. Očitati Widalovu reakciju. Mikroskopiranje preparata bojenih po Gramu kampilobaktera. Opis kolonija kampilobaktera i vibrija na selektivnim hranjivim podlogama. Mikroskopiranje preparata želučane biopsije (helikobakter). Zasijavanje stolice na selektivne i diferencijalne podloge.

  V8: Identifikacija pseudomonasa, korinebakterija, listerija, legionela i gardnerele. Biološka kontrola sterilizacije. (V)
  Sadržaj: Pseudomonas aeruginosa, Co. diphteriae, L. monocytogenes. Legionella pneumophila, Gardnerella vaginalis: klinički uzorci, opis mikromorfologije i makromorfologije, testovi za identifikaciju. Bojanje po Lubinskom. Brzi test za otkrivanje antigena legionela u urinu. Osjetljivost vrsta navedenih rodova na antibiotike. In vitro i in vivo sinergizam i antagonizam antibiotika.
  Praktični dio: Mikroskopiranje preparata bojenih po Gramu Pseudomonas aeruginosa, opis kolonija na krvnom i običnom agaru, biokemijska identifikacija (demonstraciono) i očitavanje disk difuzije za Pseudomonas aeruginosa. Izrada testa oksidaze. Opis kolonija difteroida. Mikroskopiranje preparata Corynebacterium diphtheriae i difteroida obojane po Gramu i Lubinskom Mikroskopiranje preparata L.monocytogenes i opis kolonija na krvnom agaru. Mikrospoiranje preparata G. vaginalis iz obriska rodnice bojanog po Gramu. Očitati anatagonizam i sinergizam testiranih antibiotika.

  P3: Dijagnostika i značaj klostridija (P)
  Sadržaj: Opis i karakteristike bakterijski vrsta roda Clostridium: C. perfrigens, C. tetani, C botulinum, C. difficile i drugi. Patogeneza bolesti uzrokovana vrstama iz roda Clostridium. Osobine uzgoja: anaerobna kultivacija. Sporogeneza i germinacija. Egzotoksini. Cjepiva. Laboratorijska dijagnostika infekcija uzrokovanih klostridijima. Liječenje, prevencija i kontrola infekcija uzrokovanih s klostirdiijima.

  S4: Bakteriologija III. Anaerobne bakterije. Rod Bacillus. Mikoplazme. Klamidije. Rikecije (S)
  Sadržaj: Opis i karakteristike sporogenih i asporogenih anaerobnih bakterija. Uzgojne osobine, anaerobna kultivacija. Sporogeneza. Najznačajniji predstavnici i infektivne bolesti koje uzrokuju. Intracelularne bakterije. Bakterije koje se prenose člankonošcima. Rod Bacillus: B. anthracis. Mikoplazme: M. pneumoniae, M. hominis, Ureaplasma urealyticum; Klamidije: C. trachomatis, C. pneumoniae, C. psittaci; rikecije: rikecije iz skupine pjegavih tifusa, rikecije iz skupine pjegavih groznica. Uzorci za mikrobiološku pretragu i mikrobiološka laboratorijska dijagnostika. Osjetljivost na antibiotike. Liječenje, prevencija i kontrola infekcija uzrokovanih s vrstama navedenih rodova.

  V9: Identifikacija anaerobnih bakterija. Sporogene bakterije. Rod Clostridium. Rod Bacillus (V)
  Sadržaj: Uzgoj i identifikacija sporogenih anaerobnih bakterija. Klinički uzorci za izolaciju anaerobnih bakterija. Miješane infekcije. Testiranje osjetljivosti. Sporogene bakterije. Bojanje po Fultonu. Mikromorfologija i makromorfologija bakterijskih vrsta: Rod Clostridium – laboratorijska dijagnostika C..tetani, C. botulinum, C. perfrigens. Rod Bacillus - B. anthracis.
  Praktični rad: B.anthracis: mikroskopiranje preparata bojenog metilenskim modrilom peritonealnog eksudata miša. Izraditi, obojati po Gramu, mikroskopirati i nacrtati bojom preparate B.subtilis Clostridium sp. – mikroskopiranje preparata bojenog po Gramu i Fultonu. Opis kolonija Bacillus subtilis i Clostridium spp. na Columbia agaru.

  S4: Bakteriologija III. Anaerobne bakterije. Rod Bacillus. Mikoplazme. Klamidije. Rikecije (S)
  Sadržaj: Opis i karakteristike sporogenih i asporogenih anaerobnih bakterija. Uzgojne osobine, anaerobna kultivacija. Sporogeneza. Najznačajniji predstavnici i infektivne bolesti koje uzrokuju. Intracelularne bakterije. Bakterije koje se prenose člankonošcima. Rod Bacillus: B. anthracis. Mikoplazme: M. pneumoniae, M. hominis, Ureaplasma urealyticum; Klamidije: C. trachomatis, C. pneumoniae, C. psittaci; rikecije: rikecije iz skupine pjegavih tifusa, rikecije iz skupine pjegavih groznica. Uzorci za mikrobiološku pretragu i mikrobiološka laboratorijska dijagnostika. Osjetljivost na antibiotike. Liječenje, prevencija i kontrola infekcija uzrokovanih s vrstama navedenih rodova.

  V10: Identifikacija asporogenih anaerobnih bakterija (V)
  Sadržaj: Asporogeni anaerobi: Bacte¬ro-ides sp, Prevotella, Peptostrepto¬coccus. Rod Actynomices. Mikromorfologija i makromorfologija asporogenih anaeroba. Laboratorijska dijagnostika i izolacija anaeroba. Ispitivanje osjetljivosti anaerobnih bakterija. Komercijalni sistemi za identifikaciju anaeroba. Obrada primarno sterilnih materijala (hemokultura, likvor, bioptati).
  Praktični dio: Mikroskopiranje preparata bojenih po Gramu asporogenih anaerobnih bakterija (Bacteroides,Prevotella, Peptostreptococcus). Opis kolonija Bacteroides sp. i Actinomyces viscosus na Columbia agaru. Očitavanje komercijalnog sistema za identifikaciju (demonstraciono). Očitavanje komercijalnog sistema za ispitivanje osjetljivosti anaerobnih bakterija
  (demonstraciono). Nasađivanje hemokultura i apscesa – aerobno i anaerobno. Mikroskopiranje direktnih preparata iz primarno sterilnih uzoraka.

  V11: Mikobakterije i nokardije (V)
  Sadržaj: Mikobakterije: Mycobacterium tuberculosis - mikromorfologija i makromorfologija mikobakterija, laboratorijska dijagnostika (kultivacija, ispitivanje osjetljivosti, brze dijagnostičke metode, klinički uzorci, testiranje osjetljivosti na antituberkulotike. Specifična bojenja: Ziehl Nielsen, Kynioun, auramin. Nokardije: lab. dijagnostika, klinički uzorci, atb.
  Praktični rad: Opisati kolonije Mycobacterium tuberculosis na Lowenstein-Jensenovoj podlozi. Obojati, mikroskopirati i nacrtati bojom preparat sputuma obojen po Ziehl-Neelsenu. Mikroskopirati i nacrtati bojom preparat nokardija obojen po Kinyonu. Očitati predhodno pripremljen test rezistencije M.tuberculosis na antituberkulotike

  V12: Osnovni principi seroloških reakcija. Spirohete. (V)
  Sadržaj: Osnovni principi seroloških reakcija. Rod Treponema: T.pallidum: laboratorijska dijagnostika (netreponemski VDRL, RPR i treponemski ITFA, TPHA testovi), atb. rod Borrelia: lab. dijagno¬stika (direktna dijagnostika B. reccurentis, ELISA na B. burgdorferi), atb. Leptospire – laboratorijska dijagnostika, atb.
  Praktiči dio: Očitati i nacrtati rezultat VDRL testa . Odrediti titar akutnog i rekonvalescentnog seruma u TPHA testu na T.pallidum . Očitati rezultat ELISA testa na B.burgdorferi .Izrada i bojanje preparata gingive karbol fuksinom.

  V13: Mikoplazme. Klamidije. Rikecije (V)
  Sadržaj: Mikoplazme: laboratorijska dijagnostika M. pneumoniae, klinički uzorci. Laboratorijska dijagnostika M. hominis i Ureaplasma urealyticum, klinički uzorci, antibiogram. Laboratorijska dijagnostika klamidija i rikecija. Mikrobiološka
  dijagnostika bakterijskih spolno prenosivih bolesti.
  Praktični rad: mikroskopiranje preparata C. trachomatis i rikecija iz zbirke gotovih preparata. Mikroskopiranje mikoplazmi i ureaplazmi na PPLO agaru. Očitavanje RVK i hladne aglutinacije za M. pneumoniae. Očitavanje aglutinacije po Weil-Felixu za dijagnostiku rikecija.

  S5: Medicinski značajni kvasci i plijesni. (S)
  Sadržaj: Uzgoj i identifikacija medicinski značajnih gljiva. Kvasci i plijesni. Građa, fiziologija i metabolizam gljiva. Patogeneza gljivičnih bolesti. Kožne mikoze. Sistemske mikoze. Oportunističke mikoze. Mikotoksikoze. Laboratorijska dijagnostika gljivičnih bolesti – uzgojne osobine, podloge za uzgoj i identifikacija. Antifungici. Medicinski značajne gljive: rod Candida, rod Cryptocccus, rod Aspergillus, rod Penicillium,dermatofiti.

  V14: Medicinski značajne gljive I: Uzgoj i identifikacija kvasaca. (V)
  Sadržaj: Uzgoj i identifikacija kvasaca. Građa kvasnica. Test fermentacije i asimilacije. Rod Candida: C. albicans i Candida sp., klinički uzorci, osjetljivost na antifungike. Rod Cryptococcos – C. neoformans: laboratorijska dijagnostika i klinički uzorci.
  Praktični rad: Opis kolonija Candida albicans, Candida krusei. Geotrichum spp. uzgojenih na Saburaudovom agaru. Mikroskopiranje nativnih preparata kvasaca. MIkroskopiranje mikroskopskog preparata kvasaca bojenih po Gramu. Mikroskopiranje testa klijanja C. albicans. Opis kolonija Cryptococcus na krutoj podlozi, mikroskopiranje preparata kriptokoka, tuš preparat kriptokoka.

  V15: Medicinski značajne gljive II: Uzgoj i identifikacija plijesni. Pneumocystis jirovecii (V)
  Sadržaj: Uzgoj i identifikacija plijesni. Građa plijesni. Penicillium, Aspergillus, Mucor, Rhisopus – klinički uzorci, interpretacija izolata plijesni ovisno o uzorku, testiranje osjetljivosti na antifungike. Serodijagnostika sustavnih mikoza. Identifikacija P. jirovecii. Pneumocystis jirovecii – laboratorijska dijagnostika (preparat, DFA, PCR),liječenje.
  Praktični rad: Opis kolonija Aspergillus, Mucor i Penicillium na Sabouraudovom agaru. Mikroskopiranje preparata s laktofenolom Aspergillus, Mucor i Penicillium. mikroskopiranje preparata P. jirovecii.

  S6: Protisti probavnog i spolno-mokraćnog sustava. Protisti krvi i tkiva. (S)
  Sadržaj: Životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika, liječenje i prevencija protista krvi i tkiva: Trypanosoma spp,. Leishmania spp. Rod Plasmodium (P. malariae, P. vivax, P. ovale i P. falciparum), filarije; Toxoplasma gondii serološka dijagnostika toksoplazmoze. Člankonošci – vektori za prijenos protista krvi i tkiva. Životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika protista probavnog i spolno-mokraćnog sustava: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Trichomonas vaginalis.

  V16: Protisti krvi i tkiva I. (V)
  Sadržaj: Trypanosoma spp. – životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika: krvni razmaz i gusta kap obojeni po Giemsa-Romanowski (GR) metodi. Toxoplasma gondii – epidemiologija, životni ciklus, prevencija i liječenje, lab. dijagnostika.
  Praktični dio: Mikroskopiranje preparata Trypanosoma spp. iz krvnog razmaza obojanog po GR. Mikroskopiranje preparata T. gondii bojanog po GR. Serološka dijagnostika toksoplazmoze. Leishmania spp. – dijagnostika lišmenioze - izravni preparat koštane srži obojen GR. Uzgoj (NNN hranilište) izrada i bojanje preparata po GR Leishmania spp.

  S6:Protisti probavnog i spolno-mokraćnog sustava. Protisti krvi i tkiva. (S)
  Sadržaj: Životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika, liječenje i prevencija protista krvi i tkiva: Trypanosoma spp,. Leishmania spp. Rod Plasmodium (P. malariae, P. vivax, P. ovale i P. falciparum), filarije; Toxoplasma gondii serološka dijagnostika toksoplazmoze. Člankonošci – vektori za prijenos protista krvi i tkiva. Životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika protista probavnog i spolno-mokraćnog sustava: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Trichomonas vaginalis.

  V17: Protisti krvi i tkiva II. Rod Plasmodium. Mikrofiralije (V)
  Sadržaj: Rod Plasmodium: životni ciklus, epidemiologija, klinička bolest, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola malarije. P. malariae, P. vivax, P. ovale i P. falciparum. Filarije – životni ciklus, epidemiologija, klinička slika, laboratorijska dijagnostika.
  Praktični rad: mikroskopiranje krvnih razmaza i guste kapi bojanih po Giemsa-Romanowskom i raspoznavanje razvojnih i dijagnostičkih oblika vrsta roda Plasmodium. Mikroskopiranje mikrofilarija iz krvnog razmaza bojanog po Giemsa-Romanowskom.

  S6:Protisti probavnog i spolno-mokraćnog sustava. Protisti krvi i tkiva. (S)
  Sadržaj: Životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika, liječenje i prevencija protista krvi i tkiva: Trypanosoma spp,. Leishmania spp. Rod Plasmodium (P. malariae, P. vivax, P. ovale i P. falciparum), filarije; Toxoplasma gondii serološka dijagnostika toksoplazmoze. Člankonošci – vektori za prijenos protista krvi i tkiva. Životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika protista probavnog i spolno-mokraćnog sustava: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Trichomonas vaginalis.

  V18: Protisti probavnog I spolno-mokraćnog sustava. (V)
  Sadržaj: životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika protista probavnog i spolno-mokraćnog sustava: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia,Cryptosporidium parvum, Trichomonas vaginalis .
  Praktični rad: Mikroskopiranje nativnih i obojeni preparat stolice i sekreta spolnomokraćnog sustava, MIFC metoda za nalaz cista: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Trichomonas vaginalis. Kultivacija protista. Entamoeba moshkowskii – prikaz ameboidnog kretanja. Drugi protisti u probavnom sustavu- mikroskopiranje preparata (MIFC): Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Iodamoeba butschlii.

  S7: Valjkasti i plosnati crvi (S)
  Sadržaj: životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika valjkastih crva: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, Trichinella spiralis – MIFC za nalaz jaja iz stolice, perianalni otisak, koprokultura, trihineloskopija. Serološka dijagnostika. Životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika plosnatih crva: Taenia spp., Echinococcus granulosus, Hymenolepis nana, Fasciola hepatica, Shistosoma spp. – MIFC iz stolice, serološke metode za dijagnostiku ehinokokoze.

  V19: Identifikacija jaja, ličinki i odraslih valjkastih crva. (V)
  Sadržaj: životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika valjkastih crva: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, Trichinella spiralis – MIFC za nalaz jaja iz stolice, perianalni otisak, koprokultura, trihinoskopija, identifikacija adulta, ličinki i jaja valjkastih crva. Serološka dijagnostika.
  Praktični dio: mikroskpiranje preparata stolice (MIFC): Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis; Enterobius vermicularis – mikrospoiranje perianalnog otiska po Grahamu; Trichinela spiralis – mikroskopiranje preparata zaraženog mesa ličinkama trihinela. Identifikacija adulta parazita iz zbirke trajnih preparata.
  Vježba

  S7: Valjkasti i plosnati crvi (S)
  Sadržaj: životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika valjkastih crva: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, Trichinella spiralis – MIFC za nalaz jaja iz stolice, perianalni otisak, koprokultura, trihineloskopija. Serološka dijagnostika. Životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika plosnatih crva: Taenia spp., Echinococcus granulosus, Hymenolepis nana, Fasciola hepatica, Shistosoma spp. – MIFC iz stolice, serološke metode za dijagnostiku ehinokokoze.

  V20: Identifikacija jaja, ličinki i odraslih plosnatih crva. (V)
  Sadržaj: životni ciklus, epidemiologija, laboratorijska dijagnostika plosnatih crva:Taenia spp., Echinococcus granulosus, Hymenolepis nana, Fasciola hepatica, Shistosoma spp. – MIFC iz stolice, serološke metode za dijagnostiku ehinokokoze, identifikacija adulta, ličinki i jaja valjkastih crva.
  Praktični dio: mikroskpiranje preparata stolice (MIFC): Taenia spp, Fasciola hepatica, Shistostoma spp.. Mikroskopiranje nativnog preparata iz sadržaja hidatitne ciste (Echinoocccus granulosus). Identifikacija odraslih parazita iz zbirke trajnih preparata.

  P4 : Opća virologija (P)
  Sadržaj: Građa i definicija virusa. Uzgoj virusa u staničnoj kulturi, na oplođenom kokošjem jajetu i u pokusnoj životinji. Priprema staničnih kultura – primarne i kontinuirane stanične kulture, diploidne st. kulture. Citopatični učinci virusa u staničnoj kulturi. Virusne inkluzije. Virusna cjepiva – vrste, proizvodnja i primjena. Protuvirusni lijekovi: kemoprofilaksa i kemoterapija virusnih bolesti. visoko djelotvorna antiretrovirusna terapija (HAART). Laboratorijska dijagnostika virusnih bolesti: uzorci, izravno otkrivanje virusa, izolacija, molekularna dijagnostika, serologija.

  S8: DNK virusi: porodica Adenoviridae, Papovaviridae, Poxviridae RNK virusi: porodica Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Coronaviridae, Rhabdoviridae (S)
  Sadržaj: Struktura, replikacija, patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola adenovirusa, papilomavirusa, poliomavirusa, ortomiksovirusa, paramiksovirusa, koronavirusa, rabdovirusa. Virus influence – „shift" i „drift". Pandemije i epidemije gripe. Respiratorni sincicijski virus i humani metapneumovirus. Virus ospica. Virus parotitisa. Virusi uzročnici respiratornih bolesti. Virus SARS-a. Bjesnoća.

  V21: Uzimanje kliničkog materijala i metode virološke dijagnostike (V)
  Sadržaj: Uzimanje kliničkog materijala za virusološke pretrage. Uzgoj virusa u staničnoj kulturi. Citopatični učinci virusa u staničnoj kulturi – mikroskopiranje preparata. Uzgoj virusa u oplođenom kokošjem jajetu i pokusnoj životinji. Brzi testovi za dokaz antigena virusa u kliničkom uzorku – latex i imunokromatogeni testovi: Adenolex, Directigen RSV, Rotalex. Dijagnostika adenovirusa, papovavirusa i rabdovirusa. Dijagnostika pikorna¬virusa, reovirusa i togavirusa.
  Praktični rad: izvođenje brzih testova latex i imunokromatografskih testova za dijagnostiku virusnih uzročnika iz respiratornog i probavnog sustava. Mikroskopiranje preparata stanične kulture zaraženih virusima i identifikacija CPE.

  S8: DNK virusi: porodica Adenoviridae, Papovaviridae, Poxviridae RNK virusi: porodica Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Coronaviridae, Rhabdoviridae (S)
  Sadržaj: Struktura, replikacija, patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola adenovirusa, papilomavirusa, poliomavirusa, ortomiksovirusa, paramiksovirusa, koronavirusa, rabdovirusa. Virus influence – „shift" i „drift". Pandemije i epidemije gripe. Respiratorni sincicijski virus i humani metapneumovirus. Virus ospica. Virus parotitisa. Virusi uzročnici respiratornih bolesti. Virus SARS-a. Bjesnoća.

  V22: Hemaglutinacija i inhibicija hemaglutinacije. Dijagnostika ortomiksovirusa, paramiksovirusa i koronavirusa. (V)
  Sadržaj: Hemaglutinini i hemaglutinacija (HA), hemadsorpcija
  (HAD), inhibicija hemaglutinacije (IH) i inhibicija hemadsorpcije za detekciju i identifikaciju virusa. Određivanje (titar) hemaglutinin – antigena i serološka reakcija (IH) za dokaz protutijela. Laboratorijska dijagnostika infekcija: virus influenzae, virus parainfluenzae, respiratorni sincicijski virus, humani metapneumo virus, morbili virus, virus parotittisa, koronavirusi.
  Praktični rad: Očitavanje testova: test hemaglutinacije (HA) za virus parotitisa, test inhibicije hemaglutinacije (IH) za tipizaciju izoliranog virusa, očitavanje reakcije hemaglutinacije - HA (titriranje izoliranog virusa), očitavanje reakcije IH (titar specifičnih hemaglutinirajućih protutijela u parnim serumima bolesnika oboljelog od gripe) i reakcije vezanja komplementa (RVK).

  P5: Virusi hepatitisa. Retrovirusi. Prioni. (P)
  Sadržaj: Struktura, replikacija, patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola virusa hepatitisa: HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, VHG. Struktura, replikacija, patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola retrovirusa: virus ljudske imunodeficijencije 1 i 2 (HIV-1 i HIV-2), virus leukemije/limfoma ljudskih stanica T tipa 1 i 2 (HTLV-1, HTLV-2). Prioni – građa i fiziologija, patologija i patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola prionskih bolesti.

  S9: Virusi koji uzrokuju kongenitalne infekcije. Porodica Herpesviridae (S)
  Sadržaj: Struktura, replikacija, patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola virusa koji uzrokuju kongenitalne infekcije - porodice: Togaviridae(Rubivirus), Parvoviridae (parvovirus B-19), Hepresviridae, hepatitis virusi i HIV. TORCH – serološko testiranje trudnica. Struktura, replikacija, patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola virusa iz porodice Herpesviridae:virus herpes simplex (VHS), varicella zoster virus (VZV), Epstein-Barr virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV), humani herpes virus 6,7,8 (HHV-6, HHV-7 i HHV-8)

  V23: Serološke metode u dijagnostici virusnih infekcija. Molekularna dijagnostika virusa. Virusi hepatitisa. Hepresvirusi. Retrovirusi (V)
  Sadržaj: Serologija - parni serumi, titar protutijela i dinamika titra: reakcija vezanja komplementa (RVK), neutralizacijski test (NT), Masonova i Paul-Bunellova reakcija. Imunoenzimski
  test (EIA), neizravna imunofluorescencija (IFA), Western-Blott (WB) – RIBA i test imunoperoksidaze. Lančana reakcija polimeraze – princip i dijagnostička primjena. Dijagnostika hepres virusa:EBV i infektivna mononukleoza. CMV. HHV. Dijagnostika infekcija uzrokovanih s virusima hepatitisa: HAV, HBV, HCV, HDV, HEV. Dijagnostika HIV-a.
  Praktični rad: Očitavanje prethodno pripremljene reakcije vezanja komplementa za citomegalovirus kod bolesnika sa sindromom infektivne mononukleoze. Očitavanje prethodno pripremljene reakcije PAUL-BUNELL-OVE reakcije, MASON-OVE reakcije te ELISA kod boesnika koji boluje od infektivne mononukleoze. Izrada brzog testa za dijagnostiku HCV i HIV (iz sline). Očitavanje WB za HIV (demonstraciono).

  S9: Virusi koji uzrokuju kongenitalne infekcije. Porodica Herpesviridae (S)
  Sadržaj: Struktura, replikacija, patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola virusa koji uzrokuju kongenitalne infekcije - porodice: Togaviridae(Rubivirus), Parvoviridae (parvovirus B-19), Hepresviridae, hepatitis virusi i HIV. TORCH – serološko testiranje trudnica. Struktura, replikacija, patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola virusa iz porodice Herpesviridae:virus herpes simplex (VHS), varicella zoster virus (VZV), Epstein-Barr virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV), humani herpes virus 6,7,8 (HHV-6, HHV-7 i HHV-8)

  V24: Biosigurnosni uvjeti rada (BSL stupnja 2-4). Dijagnostika, arenavirusa i filovirusa. (V)
  Sadržaj: Izolacija posebno infektivnih agenasa u biosigurnosnim laboratorijima. Biosigurnosni uvjeti rada. Filovirusi i arenavirusi – karakteristike, epidemiologija, patogeneza, klinički entiteti, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola.

  S10: Virusi koji uzrokuju gastrointestinalne infekcije. Porodica Picornaviridae Arbovirusi. Arenaviridae. Filoviridae (S)
  Sadržaj: Struktura, replikacija, patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola virusa uzročnika gastrointestinalnih infekcija: rotavirusi, adenovirusi, astrovirusi, kalicivirusi – norovirus. Virusi kojima je ulazno mjesto u organizam probavni sustav: pikornavirusi. Struktura, replikacija, patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola virusa koje prenose člankonošci: porodica Togaviridae (Alphavirus), porodica Flaviviridae, porodica Bunyaviridae (rodovi: Bunyavirus, Phlebovirus, Nairovirus, Hantavirus). Struktura, replikacija, patogeneza, epidemiologija, klinički sindromi, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola arenavirusa i filovirusa. Ebola virus i Marburg virus. Biosigurnosni uvjeti rada u laboratoriju stupnja BSL 2-4.

  V25: Člankonošci. Dijagnostika flavivirusa i bunyavirusa. (V)
  Sadržaj: Arbo (arhtopod borne) virusi i njihovi vektori člankonošci. Člankonošci kao vektori drugih infektivnih bolesti.. Flavivirusi i bunyavirusi - karakteristike, epidemiologija, patogeneza, klinički entiteti, laboratorijska dijagnostika, liječenje, prevencija i kontrola.
  Praktični dio: Mikroskopiranje preparata i raspoznavanje člankonožaca. Ponavljanje preparata iz bakteriologije, mikologije i parazitologije.

 • Obavezna literatura: 

  1. Kalenić S, Mlinarić-Missoni E i sur. Medicinska bakteriologija i mikologija. Udžbenik, Merkur A.B.D., Zagreb, 2001.
  2. Presečki V i sur. Medicinska virologija. Udžbenik, Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
  3. B. Richter B. Parasitologija. Udžbenik, Merkur A.B.D., Zagreb, 2002.

  Dopunska literatura:

  1. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 25nd edition. Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA, Mietzner TA editors. Lange Medical Books/McGraw-Hill: New York, Chicago, San Francisco, Lisboa, London, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, San Juan, Seoul, Singapore, Sydney, Toronto, 2010.
  2. Praktikum iz Osnova medicinske mikrobiologije i parazitologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1997
 • 04.11.2013. | 19.12.2013. | 17.03.2014. | 28.04.2014. | 16.06.2014. | 30.06.2014. | 01.09.2014. | 15.09.2014. |
  • dr.sc. Domagoj Drenjančević, dr. med
  • dr.sc. Suzana Bukovski Simonoski
  • mr.sc Arlen Antolović- Požgain, asistent
  • Jasminka Talapko, dipl. ing, predavač
  Vanjski suradnici:
  • mr.sc. Maja Tomić- Paradžik, asistent
  • Ivana Roksandić- Križan, asistent
 • ZAJEDNIČKI ISHODI UČENJA HRVATSKOG DOKTORA MEDICINE:

  ZNANJE

  1.    Navesti i opisati najvažnije biološke značajke normalne flore čovjeka i patogenih mikroorganizama (bakterija, virusa, gljiva i parazita)
  2.    Klasificirati viruse, bakterije, gljive i parazite te obrazložiti njihovu nomenklaturu
  3.    Nabrojati i objasniti učinke najvažnijih čimbenika virulencije mikroorganizama koji uzrokuju infekcije u ljudi  
  4.    Opisati načine prenošenja mikroorganizama, patogenezu, kliničku sliku i metode prevencije infektivnih bolesti
  5.    Opisati osnovne mehanizme imunosne obrane čovjeka od infekcije te vrste cjepiva
  6.    Imenovati osnovne skupine antimikrobnih lijekova, objasniti mehanizme njihovog djelovanja te mehanizme rezistencije mikroorganizama na ta sredstva
  7.    Navesti, opisati i obrazložiti primjenjivost različitih metoda mikrobiološke dijagnostike

  VJEŠTINE

  1.    Primijeniti higijensko pranje ruku te utrljavanje alkoholnih dezinficijensa za ruke
  2.    Izraditi nativne i bojene mikroskopske preparate i ovladati svjetlosnom mikroskopijom
  3.    Adekvatno i kritički odabrati i izvesti osnovne mikrobiološke dijagnostičke metode
  4.    Kritički tumačiti testove osjetljivosti bakterija na antimikrobna sredstva


  • Studenti će nakon položenog ispita usvojiti temeljne vještine i znanja iz područja medicinske mikrobiologije: usvajanje pravila rada u mikrobiološkom laboratoriju, pojam higijene u laboratorijima, upoznavanje laboratorijskih instrumenata i opreme, vrste mikroskopa i vještine mikroskopiranja, metode izolacije i kultivacija bakterija, virusa, gljiva i parazita te serološke reakcije u bakteriologiji, virologiji, mikologiji i parazitologiji. Upoznati će stanične kulture kao dijagnostički medij u bakteriologiji i virologiji.
  • Student će upoznati značajke patogenih mikroorganizma, klinička stanja koja uzrokuju, epidemiološke karakteristike pojedinih patogena, uzorke i dijagnostičke postupke u detekciji pojedinih patogena kao i postupke liječenja i prevencije.
  • Student će nakon položenog ispita biti osposobljen odabrati i poznavati proces pripremanja hranjivih podloge za uzgoj bakterija; Znati će nacijepiti podloge i opisati poraslu kulturu; upoznat će nutritivne i fizikalne uvjete potrebne za uzgoj mikroorganizama. Naučit će standardne podloge, krute, tekuće ili polukrute za uzgoj bakterija, te načine njihova čuvanja. Savladat će postupke za uzgoj anaerobnih mikroorganizama. Upoznati će načine ispitivanja biokemijske aktivnosti mikroorganizama i njihovu primjenu u identifikaciji; naučit će postupke za ispitivanje osjetljivosti izoliranog bakterijskog soja na antibiotike (dilucijska i difuzijska metoda antibiograma, E test).
  • Student će usvojit će pravila rada u mikrobiološkom laboratoriju, steći će znanja za postupke izolacije i kultivacije bakterija od medicinskog značenja te znanja o serološkim reakcijama u bakteriologiji i virologiji, kao i o mogućnostima izolacije virusa i staničnim kulturama. Studenti će na kraju nastave i nakon položenog ispita usvojiti znanja i vještine potrebne u mikološkom laboratoriju: kultivacija gljiva, podloge, priprema i pregledavanje mikroskopskih preparata iz kultura kvasaca i plijesni.
  • Studenti će biti također osposobljeni za samostalno izrađivanje mikroskopske preparate iz bioloških uzorka i utvrđivanje prisutnosti parazita u bilo kojem stadiju životnog ciklusa. Bit će upoznati s mogućnostima kultivacije parazita i serološkom i molekularnom dijagnostikom u parazitologiji.
  • Studenti će moći prepoznavati i razlikovati hematofagne člankonošce – vektore pojedinih vrsta parazita kao i druge ektoparazite i vektore i drugih bolesti koji pripadaju artropodima.
  • Također nakon položenog ispita student će usvojiti znanja o najznačajnijim patogenim mikroorganizmima u medicini te najznačajnijim dijagnostičkim postupcima u medicinskoj mikrobiologiji i parazitologiji: postupcima izravne dijagnostike, kultivacije, serološke dijagnostike, molekularne dijagnostike kao i o brzim dijagnostičkim postupcima.
  • Sva stečena znanja i vještine student će moći primjenjivati na analitičkoj razini sintetizirajući usvojene teorijske temeljne postavke i praktične metode i postupke.

webmail studomat  knjiznica alumni